Archive plan search

 • Budapest Főváros Levéltára
  • Levéltári iratok
   • HU BFL II A közigazgatás felsőbb szervei (1839-1948)
   • HU BFL IV A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok (1528-1992)
   • HU BFL V Megyei városok és községek (1720-1982)
   • HU BFL VI A közigazgatás területi szervei (1847-2015)
   • HU BFL VII A jogszolgáltatás területi szervei (1841-1973)
   • HU BFL VIII Intézetek, intézmények (1742-2015)
   • HU BFL IX Testületek (1481-1958)
   • HU BFL X Egyesületek (1756-2016)
   • HU BFL XI Gazdasági szervek (1776-1999)
   • HU BFL XII Egyházi szervek (1683-1951)
   • HU BFL XIII Családok (1697-2016)
   • HU BFL XIV Személyek (1733-2014)
   • HU BFL XV Gyűjtemények (1300-2016)
    • HU BFL XV.1 Nyomtatványok gyűjteménye (18. sz.-1945)
    • HU BFL XV.2 Budapest székesfőváros Házinyomdájában készült nyomtatványok gyűjteménye (1944-1944)
    • HU BFL XV.3 Iratokról, térképekről, tervekről készült fényképek gyűjteménye (16. sz.-20. sz.)
    • HU BFL XV.5 Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (1300-1519)
    • HU BFL XV.6 Vegyes oklevelek gyűjteménye (1541-1869)
    • HU BFL XV.7 Concordia és Caorle községek iratainak gyűjteménye (1439-1823)
    • HU BFL XV.8 Buda 1686.évi visszafoglalásával kapcsolatos egykorú versek és híradások (1686-1686)
    • HU BFL XV.9 Kéziratok gyűjteménye (1755-1986)
    • HU BFL XV.10 Vegyes levélgyűjtemény (1700-1903)
    • HU BFL XV.14 Budapest Székesfőváros Házinyomdájának történetére vonatkozó iratgyűjtemény (1891-1938)
    • HU BFL XV.15 A pesti, budapesti és óbudai izraelita hitközség anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye (Lásd XXXIII.4)
    • HU BFL XV.16 Térképtár (1753-2000)
    • HU BFL XV.17 Tervtár (1786-2010 (kb.))
    • HU BFL XV.18 Utcanévnyilvántartás (1949-2001)
    • HU BFL XV.19 Fotótári gyűjtemény (1870-2001)
    • HU BFL XV.20 Mikrofilmtár (1481-2001)
     • HU BFL XV.20.1 XXXIII.1.a - Állami anyakönyvek (1895-1980)
     • HU BFL XV.20.2 Egyházi anyakönyvek (1687-1895)
     • HU BFL XV.20.3 IV.1002.a - Buda Város Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek (Magistrats Protocoll) (1693-1872)
     • HU BFL XV.20.4 IV.1002.c-z - Buda Város Tanácsának iratai (1696-1873)
     • HU BFL XV.20.5 IV.1211 - Pest Város Kényszerítő Dologházi Bizottságának jegyzőkönyvei (1845-1846)
     • HU BFL XV.20.6 IV.1404 - Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Igazoló Választmányának iratai (1945-1950)
     • HU BFL XV.20.7 IV.1471- Budapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának iratai (1895-1951)
     • HU BFL XV.20.8 IV.1477.a - Budapest Székesfőváros VIII. Kerületi Elöljáróságának iratai, Általános közigazgatási iratok
     • HU BFL XV.20.9 VII.2.c - Pesti (1875-től) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól Budapesti Törvényszék) iratai, Polgári peres iratok (1872-1914)
     • HU BFL XV.20.10 VII.3.c - A Pesti Első Bíróságú Királyi Váltótörvényszék /1854-1861 között Pesti Császári és Királyi Kereskedelmi Törvén... (1864-1875)
     • HU BFL XV.20.11 IV.1006.e - Buda Város Kamarási Hivatalának iratai, kamarási számadások (Obercammeramts Rechnung) (1692-1724)
     • HU BFL XV.20.12 IV. 1009.a - Buda Város Telekhivatalának iratai, telekfelmérési könyvek (1789-1838)
     • HU BFL XV.20.13 IV.1009.b - Buda Város Telekhivatalának iratai, A Budai Kamarai Adminisztrációtól átvett telekkönyvek. (1696-1705)
     • HU BFL XV.20.14 IV. 1009.c - Buda Város Telekhivatalának iratai, teleklevelek jegyzőkönyvei (Gewöhr Protocoll) (1707-1851)
     • HU BFL XV.20.15 IV.1009.h - Buda Város Telekhivatalának iratai, telekadókönyvek (1706-1711)
     • HU BFL XV.20.16 IV.1009.n - Buda Város Telekhivatalának iratai, Jelzáloghitel-könyvek (Hypotec-Buch) (1744-1770)
     • HU BFL XV.20.17 IV.1106.b - Buda Város Tanácsának iratai, tanácsi iratok (1854-1873)
     • HU BFL XV.20.18 IV.1119.c - A budai Császári Királyi Járásbíróság iratai (Bezirks Collegialqericht), telek- és betáblázási könyvek (Grun... (1855-1855)
     • HU BFL XV.20.19 IV.1202.a - Pest Város Tanácsának iratai, tanácsülési jegyzőkönyvek (1800-1873)
     • HU BFL XV.20.20 IV.1202.c - Pest Város Tanácsának iratai, rendeletek és felterjesztések (Intimata, mandata et repraesentationes) (1786-1837)
     • HU BFL XV.20.21 IV.1202.e - Helytartótanácsi és kamarai rendeletek jegyzőkönyve (Protocollum intimatorum) (1777-1836)
     • HU BFL XV.20.22 XV.17.f.351 - Budapest Városépítési és Tervező Intézet
     • HU BFL XV.20.23 XVII.1 - Országos Nemzeti Bizottság iratai (1947-1949)
     • HU BFL XV.20.24 IV.1202.cc - Pest Város Tanácsának iratai, Végrendeletek és hagyatéki leltárak /Testamenta et Inventaria/ (1695-1873)
     • HU BFL XV.20.25 IV.1207.b - Pest Város Szépitési Bizottmányának iratai, Iratok,tervek (1808-1861)
     • HU BFL XV.20.26 IV.1208 - Pest Város Vásári Bizottmányának jegyzőkönyvei (1768-1812)
     • HU BFL XV.20.27 IV.1215.a - Pest Város telekkönyvi iratainak gyűjteménye, Telekösszeírások (1822-1876)
     • HU BFL XV.20.28 IV.1215.b - Pest Város telekkönyvi iratainak gyűjteménye, Szőlőösszeírások; IV.1215.c - Teleklevelek jegyzőkönyvei; IV.1... (1694-1876)
     • HU BFL XV.20.29 IV.1216.d - Pest Város Számvevőségének iratai, Rókus Kórház iratai (1856-1857)
     • HU BFL XV.20.30 IV.1303.f - Pest Város Tanácsának iratai, Tanácsi iratok (1850-1873)
     • HU BFL XV.20.31 IV.1305 - Pest Város Építési Bizottmányának iratai (1860-1873)
     • HU BFL XV.20.32 IV.1324.a - Pest város telekkönyvi iratainak gyűjteménye, Telek-és betáblázási könyvek (1852-1878)
     • HU BFL XV.20.33 IV.1324.b - Pest város telekkönyvi iratainak gyűjteménye, Telekkönyvi betéttervezetek (1870-1872)
     • HU BFL XV.20.34 IV.1339 - József-Ferencvárosi Járásbíróság segédkönyvei (1851-1856)
     • HU BFL XV.20.35 IV.1401 - Buda, Pest és Óbuda városok közös közgyűlésének jegyzőkönyvei (1873-1873)
     • HU BFL XV.20.36 IV.1403.a - Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának iratai, Közgyűlési jegyzőkönyvek (1873-1881)
     • HU BFL XV.20.37 IV.1405 - Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai (1935-1949)
     • HU BFL XV.20.38 IV.1407.a - Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, Tanácsülési jegyzőkönyvek (1873-1930)
     • HU BFL XV.20.39 IV.1407.b - Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára (1873-1929)
     • HU BFL XV.20.40 IV.1409.b - Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai, Elnöki és elnöki ügyosztályi iratok (1873-1901)
     • HU BFL XV.20.41 IV.1409.c - Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai, Polgármesteri Ügyosztályok Központi Irattára (1930-1950)
     • HU BFL XV.20.42 IV.1419.j - Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai, Az 1941. évi népszámlálás budapesti felvételi és fel...
     • HU BFL XV.20.43 V.6 - Az óbudai zsidó hitközség iratai (1764-1860)
     • HU BFL XV.20.44 V.173-674 - Peremvárosok (1938-1949)
     • HU BFL XV.20.45 V.672.c - Újpest nagyközség iratai, Általános közigazgatási iratok (1838-1906)
     • HU BFL XV.20.46 V.675.a-c - Újpest megyei jogú város iratai, Tanácsülési jegyzőkönyvek, Elnöki iratok, Általános közigazgatási iratok (1907-1923)
     • HU BFL XV.20.47 V.703-717 - Peremközségek (1881-1949)
     • HU BFL XV.20.48 VI.1.a - Magyar Királyi Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának iratai, Magyar Királyi Államrendőrség Budapesti Főkap... (1883-1925)
     • HU BFL XV.20.49 VII.2.e - Pesti (1875-től) Budapesti Királyi Törvényszék (1946-tól Budapesti Törvényszék) iratai, Cégbírósági iratok (1876-1948)
     • HU BFL XV.20.50 VII.5.c - Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai, Büntető perek iratai (1917-1950)
     • HU BFL XV.20.51 VII.5.e - Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai, Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai
     • HU BFL XV.20.52 XV.37.a (volt: VII.6.c) - Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság iratai, Budai /dunajobbparti/ telekkönyvi irato... (1854-1921)
     • HU BFL XV.20.53 XV.37.b (volt: VII.6.d) - Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság iratai, Óbudai /dunajobbparti/ telekkönyvi irat... (1854-1921)
     • HU BFL XV.20.54 VII.18.b - Budapesti Királyi Ügyészség (1946- Budapesti Államügyészség) iratai, Sajtóperek iratai (1918-1944)
     • HU BFL XV.20.55 VII.18.d - Budapesti Királyi Ügyészség (1946- Budapesti Államügyészség) iratai, Büntetőperek iratai (1907-1950)
     • HU BFL XV.20.56 IX.40.b - A Pesti Mészáros Céh és a Budai Mészáros Céh, 1872-től a Budapest I-III. kerület és vidékének Mészáros Ipartár... (1481-1827)
     • HU BFL XV.20.57 IX.245.c - A Budapesti Nőiszabó, Leányruha- és Fűzőkészítő Ipartestület (1903-1933. Budapesti Nőiruha-készítő Ipartestül... (1925-1948)
     • HU BFL XV.20.58 XI.916 - Klösz György és Fia cég iratai (1876-1945)
     • HU BFL XV.20.59 XI.1136 - Manno Kereskedelmi Cég iratai (1831-1868)
     • HU BFL XV.20.60 XI.1505 - Budapest Székesfőváros Vízműve iratai (1868-1975)
     • HU BFL XV.20.61 XII.3 - A Pesti Szervita Rendház és a Magyar Szervita Rendfőnökség iratai (1682-1948)
     • HU BFL XV.20.62 XV.16 - Térképtár (18. sz.-20. sz.)
     • HU BFL XV.20.63 XV.17 - Tervtár (19. sz.-20. sz.)
     • HU BFL XV.20.64 XV.19 - Fotótári gyűjtemény (1900-1955)
     • HU BFL XV.20.65 XVII.2 - Budapesti Nemzeti Bizottság iratai (1945-1949)
     • HU BFL XV.20.66 XXIII.101.a - Budapest Fővárosi Tanács iratai, Tanácsülési jegyzőkönyvek (1950-1990)
     • HU BFL XV.20.67 XXIII.104.e - Budapest Fővárosi Tanács VB Pénzügyi Osztályának iratai, Vagyonelkobzási ügyek (1947-1956)
     • HU BFL XV.20.68 XXIII.104.f - Budapest Fővárosi Tanács VB Pénzügyi Osztályának iratai, Az "elhagyott javakkal" kapcsolatos iratok (1950-1950)
     • HU BFL XV.20.69 XXIII.106.a - Budapest Fővárosi Tanács VB Igazgatási Osztályának iratai, Általános igazgatási és katonai iratok (1950-1955)
     • HU BFL XV.20.70 XXIII.201-222 - Budapest I-XXII. Kerületi Tanácsok iratai (1950-1963)
     • HU BFL XV.20.71 XXV.1.a - Budapesti Népbíróság iratai, Büntetőperes iratok (1956-1989)
     • HU BFL XV.20.72 XXV.4.a - Fővárosi Bíróság (1951-1953 Budapesti Megyei Bíróság) iratai, Büntetőperes iratok (1956-1963)
     • HU BFL XV.20.73 XXV.4.f - Fővárosi Bíróság (1951-1953 Budapesti Megyei Bíróság) iratai, Titkos ügykezelés alól kivont perek iratai (1951-1980)
     • HU BFL XV.20.74 XXIII.102.a - Budapest Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai, VB-ülések jegyzőkönyvei (1950-1990)
     • HU BFL XV.20.75 XV.17.f.353 - Építészek, vállalkozók, vállalatok, beruházók tervei, Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat
     • HU BFL XV.20.76 XXXV.1.a - Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának iratai, Vezető testületek és titkárok (1956-1989)
     • HU BFL XV.20.77 XXXV.6.a - Magyar Szocialista Munkáspárt I.kerületi bizottságának iratai, Vezető testületek (1956-1989)
     • HU BFL XV.20.78 XXXV.7.a - Magyar Szocialista Munkáspárt II. kerületi bizottságának iratai, Vezető testületek (1956-1989)
     • HU BFL XV.20.79 IV.1202.q - Pest Város Tanácsának iratai, Az 1696. évi pesti összeírás (1696-1696)
     • HU BFL XV.20.80 IV.1202.ee - Pest Város Tanácsának iratai, Becsükönyvek (1821-1855)
     • HU BFL XV.20.81 IV.1202.pp - Pest Város Tanácsának iratai, Lajstromozatlan tanácsi iratok (1784-1855)
     • HU BFL XV.20.82 IV.1202.ss - Pest Város Tanácsának iratai, Pesti tanácsi mutatók (1687-1847)
     • HU BFL XV.20.83 XV.18 - Utcanévnyilvántartás (1949-2001)
     • HU BFL XV.20.84 XI.1048 - Magyar Királyi Dohánygyár, Óbuda iratai (1893-1945)
     • HU BFL XV.20.85 IV.1213.b - Kamarási Hivatal számadásai/Kammeramtsrechnungen/ (1703-1721)
     • HU BFL XV.20.86 XXIX.329 - Autóvillamossági Felszerelések Gyára iratai (1952-1966)
     • HU BFL XV.20.87 XXXV.1.b - Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának iratai, Párt és Tömegszervezetek Osztálya (1979-1980)
     • HU BFL XV.20.88 XXXV.8.a - Magyar Szocialista Munkáspárt III. kerületi bizottságának iratai, Vezető testületek (1956-1989)
     • HU BFL XV.20.89 XXXV.95.a - Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának iratai, Vezető testületek (1948-1956)
     • HU BFL XV.20.90 IV.1429 - Budapest Székesfőváros egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye (1945-1952)
     • HU BFL XV.20.91 IV.1015.a - Buda Város II. József-féle Törvényszékének iratai, Törvényszéki iktatókönyvek (Protocolla exhibitionum iudic... (1815-1823)
     • HU BFL XV.20.92 IV.1409.k - Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai, Egyesületi nyilvántartások és iratok (1949-1950)
     • HU BFL XV.20.93 V.1.a - Óbuda Mezőváros Tanácsának iratai, Tanácsülési jegyzőkönyvek /Gerichts und Geschäftsprotokoll/ (1744-1860)
     • HU BFL XV.20.94 IV.1302 - Pest Város Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvei (1867-1873)
     • HU BFL XV.20.95 IV.1471.b - IV.1471 Budapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának iratai, Iparügyi nyilvántartások (1895-1975)
     • HU BFL XV.20.96 VI.1.b - Magyar Királyi Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának iratai, Általános iratok (1873-1897)
     • HU BFL XV.20.97 XI.1519.r - Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt. iratai, Hírlapgyűjtemény; XXIX.1661.g - Budapesti Közlekedési Vállala... (1898-1983)
     • HU BFL XV.20.98 IV.1472.b - Budapest Székesfőváros III. Kerületi Elöljáróságának iratai, Iparügyi nyilvántartások (1895-1938)
     • HU BFL XV.20.100 Egyedi mikrofilmek gyűjteménye, Személyek iratai (20. sz.-20. sz.)
     • HU BFL XV.20.101 Egyedi mikrofilmek gyűjteménye, Intézmények iratai (1492-1943)
     • Open the next 100 entries ... (another 27 entries)
     • Go to the last entry ...
    • HU BFL XV.21 Az 1956-os forradalommal kapcsolatos iratok gyűjteménye (1956-2000)
    • HU BFL XV.22 A budapesti hidakra vonatkozó iratok és plakátok gyűjteménye (1858-1970 (kb.))
    • HU BFL XV.23 Budapest Főváros Levéltárában rendezett kiállítások anyaga (20. sz.-20. sz.)
    • HU BFL XV.37 Telekkönyvi és ingatlannyilvántartási iratok gyűjteménye (1854-1998)
    • HU BFL XV.38 Levéltári adattár (d. n. (dátum nélküli))
    • HU BFL XV.39 Közművelődési tárgyú gyűjteményes szórványiratok, aprónyomtatványok (1900 (kb.)-1950 (kb.))
    • HU BFL XV.40 Beke László művészettörténész gyűjteményes iratai (1930 (kb.)-2017)
   • HU BFL XVI Tanácsköztársaság (1919-1919)
   • HU BFL XVII Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (1944-1990)
   • HU BFL XXIII Tanácsok (1950-1990)
   • HU BFL XXIV A közigazgatás területi szakszervei (1945-2009)
   • HU BFL XXV A jogszolgáltatás területi szervei (1945-2003)
   • HU BFL XXVII Testületek (1945-1952)
   • HU BFL XXVIII Egyesületek - megszűnt, lásd X. fondfőcsoport
   • HU BFL XXIX Gazdasági szervek (1893-2013)
   • HU BFL XXX Szövetkezetek (1922-2009)
   • HU BFL XXXIII Megőrzésre, ill. kezelésre az állami levéltárba utalt anyag (1828-2009)
   • HU BFL XXXIV Budapest Főváros Levéltára iratai - megszűnt fondfőcsoport, lásd VIII.3801
   • HU BFL XXXV Pártarchívumi iratok (1948-1989)
   • HU BFL XXXVI Önkormányzatok (1990-2016)
  • Levéltári anyag nyilvántartásába nem tartozó iratok, adatok


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro