Archive plan search

 • Magyar Nemzeti Levéltár (1000-2100)
  • OL Országos Levéltár (1000-21. sz.)
   • A Magyar kancelláriai levéltár - A szekció (1414-2000)
   • B Erdélyi kancelláriai levéltár - B szekció (1686-1900)
   • C Helytartótanácsi levéltár - C szekció (1601-1913)
   • D Abszolutizmus-kori levéltár - D szekció (1820-1870)
   • E Magyar kincstári levéltárak - E szekció (1000-1919)
   • F Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak - F szekció (13. sz.-1949)
   • G A Thököly- és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai - G szekció (1501-1985)
   • H Az 1848/1849-i minisztériumi levéltár - H szekció (1848-1849)
   • I Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok - I szekció (1000-1919)
   • N Regnicolaris levéltár - N szekció (1222-2011)
   • O Bírósági levéltárak - O szekció (13. sz.-1973)
   • K Polgári kori kormányhatósági levéltárak - K szekció (1770-1973)
   • P Magánlevéltárak - P szekció (13. sz.-21. sz.)
    • P Családi fondok, levéltárak (1237-2012)
     • Go to the first entry ...
     • Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
     • P 590 Rudnyánszky család (1528-1906)
     • P 591 Salamon család (1559-2000)
     • P 592 Sándor (biai) család (1529-1906)
     • P 593 csíkszentmihályi Sándor család (16. sz.-17. sz.)
     • P 594 Sándor (szlavnicai) család (1717-1852)
     • P 595 Schwaben Durneiss család (1691-1941)
     • P 597 Semsey család (1530-1927)
     • P 598 Sényi család (1554-1939)
     • P 599 kissennyei Sennyey család (1574-1896)
     • P Sibrik (óvári és szarvaskendi) család levéltára (1526-1935)
     • P simonyi és varsányi Simonyi család (1527-1920)
     • P 604 Sipos (domahidi) család (1655-1963)
     • P 605 Sirsich család (1577-1891)
     • P 606 Skerlecz család (1581-1884)
     • P Sombory család (1534-1948)
     • P 608 Soós (sóvári) család (1527-1928)
     • P 609 Szabó (bártfai) család (1622-1913)
     • P Szádeczky Kardoss család levéltára (1501-1935)
     • P 618 Szalay család (1527-1914)
     • P Szathmáry Király család (1529-2008)
     • P Széchényi család levéltára (1527-1944)
     • P 628 Széll család (1544-1897)
     • P 629 Szemere család (1827-1907)
     • P Szentiványi család levéltára (1540-1907)
     • P 633 Szerdahelyi (ágcsernyői) család (1527-1873)
     • P 635 ákosfalvi Szilágyi család (1530-1948)
     • P Szilassy család (1536-1923)
     • P 638 Szily (nagyszigeti) család (1528-1904)
     • P Szirmay (szirmai) család levéltára (1527-1901)
     • P 640 Szirmay család grófi ága (1666-1878)
     • P 643 Szögyény-Marich család (1528-1890)
     • P 644 Sztáray család (1526-1834)
     • P 645 Szulyovszky-Szirmay-Pottornyay család (1527-1897)
     • P 646 Szulyovszky-Sirmiensis család (1528-1894)
     • P 647 Szunyogh család (1549-1876)
     • P 648 Szüllő család (1535-1951)
     • P 650 Tallián család (1528-1929)
     • P 651 Tarányi-Oszterhuber család (1634-1899)
     • P 652 Tarnóczy család
     • P 653 Tarpay család (1531-1908)
     • P 654 Teleki család gyömrői levéltára (1559-1938)
     • P Teleki család marosvásárhelyi levéltára (16. sz.-20. sz.)
      • P Teleki család (16. sz.-20. sz.)
       • P 655 Nemeslevelek (1545-1802)
       • P 656 Kinevezések és vásárszabadalmak (1669-1845)
       • P 657 Joglevelek (16. sz.-18. sz.)
       • P 658 Új rendezés (1568-1941)
       • P 659 Missiles (16. sz.-19. sz.)
       • P 660 Genealógiák (18. sz.-19. sz.)
       • P 661 Teleki Sámuel-osztály (1527-1844)
       • P 662 Teleki Sándor-osztály (1566-1848)
       • P 663 Miscellanea (16. sz.-18. sz.)
       • P 664 Lymbus (1529-1889)
       • P 665 Gyászjelentések (18. sz.-20. sz.)
       • P 666 Adománylevelek (1527-1911)
       • P 667 Vegyes iratok (1614-1913)
      • P 668 altorjai Apor család (1591-1839)
      • P 669 uzoni Béldy család (1613-1903)
      • P 670 boérfalvi Boér család (1610-1891)
      • P 671 bágyoni Csegezy család (1682-1911)
      • P 672 nagyajtai Cserey család (17. sz.-19. sz.)
      • P 673 Dicső család (1675-1865)
      • P 674 téglási Ercsey család (1646-1882)
      • P 675 Szöllősi család (1655-1869)
      • P 676 Földvári család (1530-1829)
      • P 677 sárdi Simén család (1527-1844)
      • P 678 iszlai Iszlay család (1541-1871)
      • P 1238 Teleki Mihály Gyűjtemény (1657-1690)
      • P 1239 Apafi Mihály Gyűjtemény (1566-1725)
      • P 1242 Bethlen család (1598-1840)
     • P 680 Teleki család nagyzabláti levéltára (1536-1895)
     • P Thaly család levéltára (1529-1909)
     • P 682 Theőke család (1527-1857)
     • P 683 Tihanyi (ebeczki) család (1527-1910)
     • P 685 Tornallyay család (1688-1877)
     • P 686 Török (telekesi) család (1563-1837)
     • P 687 Török (váradi) család (1531-1893)
     • P 688 egyházasfalvi Töttössy család (1563-1883)
     • P 690 szepesdaróci Ujfalussy család (1615-1941)
     • P 691 Ujházy család (1669-1868)
     • P 692 Ujhelyi család (1527-1911)
     • P 693 Uray család (16. sz.-20. sz.)
     • P 694 Üchtritz Amadé család (1529-1949)
     • P 695 Vadász család (1610-2002)
     • P 696 Várady család (1820-1891)
     • P 701 Vidos család (1536-1881)
     • P 702 Wesselényi család (1528-1844)
     • P 703 Windischgrätz család (1828-1943)
     • P 705 Ybl család (1611-1984)
     • P 706 Zathureczky család (1539-1879)
     • P Zichy család levéltára (1527-1946)
     • P 710 Zombath család (1540-1836)
     • P 711 Zombory család (1555-1886)
     • P 732 Jánosdeák család (1592-1939)
     • P 747 Gromann család (1753-1905)
     • P 787 Purgly család (1851-1948)
     • P 796 Belényessy család (20. sz.)
     • P 813 Szapáry család (1722-1833)
     • P 822 Gellén család (1620-1899)
     • P 841 Gyulay család (1615-1783)
     • P 852 Palugyay család (1529-1845)
     • P 875 Botskor család (1637-1848)
     • P 876 Gyalókay család (1606-1914)
     • P 888 Barcsay család (1536-1930)
     • P 916 Szombatfalvi család (1603-1912)
     • P 924 baráthi Huszár család (1823-1857)
     • P 959 csicseri Orosz család (1551-1925)
     • P 960 sümegi Bene család (1601-1856)
     • Daróczy család levéltára (1560-1943)
     • P 963 Kölber család (1816-1941)
     • P 964 Szumrák család (1768-1938)
     • P 969 Forgon család (1527-1958)
     • P 970 lécfalvi Asbóth család (1615-1928)
     • P 971 Somogyi család (1803-1809)
     • P 972 vargyasi Dániel család (1548-1910)
     • P 979 Csemiczky család hliniki ága (1589-1876)
     • P 980 gelsei Biró család (1530-1862)
     • P 984 Hrabovszky család (1714-1905)
     • P 985 Klobusiczky család grófi ága (1566-1868)
     • P 990 Fiáth család (1527-1944)
     • P 998 Szartóry és Vásárhelyi család (1589-1956)
     • P 1000 Ocskay család (1560-1818)
     • P 1004 Mayláth család (1720-1876)
     • P 1008 Törley család (1874-1883)
     • P Wenzel család levéltára (1794-1944)
     • P bizáki Puky család levéltára (1547-1960)
     • P 1059 Vécsey család (1559-1923)
     • P 1080 Kozma család (1806-1943)
     • Open the next 100 entries ... (another 150 entries)
     • Go to the last entry ...
    • P Személyi fondok (13. sz.-21. sz.)
    • P Alapítványok (1830-2010)
    • P Egyesületek (1825-2011)
    • P Egyházak (1587-1950)
    • P Intézetek, intézmények (1814-1950)
    • P Pártok (1845-1990)
    • P Testületek (1501-1953)
   • Q Mohács előtti gyűjtemény - Q szekció (11. sz.-16. sz.)
   • R 1526 utáni gyűjtemény - R szekció (1339-2012)
   • S Térképtár - S szekció (1588-2000)
   • T Tervtár - T szekció (17. sz.-20. sz.)
   • U Fényképgyűjtemény - U szekció (1000-2000)
   • V Pecsétgyűjtemény - V szekció (11. sz.-21. sz.)
   • W Digitális másolatok gyűjteménye - W szekció
   • Z Gazdasági Levéltár (1585-2000)
   • XVII Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (V. osztály) (1958-1989)
   • XVII Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (VI. osztály) (1945-1946)
   • XVIII Az államhatalom felsőbb szervei (1944-2000)
   • XIX Az államigazgatás felsőbb szervei (V. osztály) (1862-2014)
   • XIX Az államigazgatás felsőbb szervei (VI. osztály) (1889-2007)
   • XX A jogszolgáltatás felsőbb szervei (1945-1996)
   • XXVI Intézetek. intézmények (V. osztály) (1944-2011)
   • XXVI Intézetek. intézmények (VI. osztály) (1945-2002)
   • XXVII Testületek (V. osztály) (1959-2012)
   • XXVII Testületek (VI. osztály) (1944-1993)
   • XXVIII Egyesületek (1945-1999)
   • XXIX Vállalatok (1876-2013)
   • XXX Szövetkezetek (1943-1956)
   • XXXII Gyűjtemények (IV. osztály) (1974-1997)
   • XXXII Gyűjtemények (V. osztály) (1935-1994)
   • XXXII Gyűjtemények (VI. osztály) (1849-1996)
   • XXXII Gyűjtemények (XVI. osztály) (1944-2011)
   • XXXIII Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok (1947-1988)
   • M Az 1945 utáni munkáspártok iratai (1945-2004)
   • XXXIV A levéltár ügyviteli iratai (1970-1992)
   • Y A Magyar Országos Levéltár levéltára - Y szekció (1867-2009)
   • X Másolatok gyűjteménye
  • BKML Bács-Kiskun Megyei Levéltár (1075-2012)
  • BaML Baranya Megyei Levéltár (11. sz.-2013)
  • BéML Békés Megyei Levéltár (1564-2006)
  • BAZML Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • CsML Csongrád Megyei Levéltár (1515-2008)
  • FML Fejér Megyei Levéltár (1548-2008)
  • GyMSMGyL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára (1202-2009)
  • GyMSMSL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
  • HBML Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (10. sz.-2011)
  • HML Heves Megyei Levéltár (1241-2014)
  • JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (1422-2009)
  • KEML Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (1186-2013)
  • NML Nógrád Megyei Levéltár (13. sz.-21. sz.)
  • PML Pest Megyei Levéltár
  • SML Somogy Megyei Levéltár (1061-21. sz.)
  • SzSzBML Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (1150-2016)
  • TML Tolna Megyei Levéltár (11. sz.-2014)
  • VaML Vas Megyei Levéltár (1204-2011)
  • VeML Veszprém Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • ZML Zala Megyei Levéltár (1240-21. sz.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro