Archive plan search

 • Magyar Nemzeti Levéltár (1000-2100)
  • OL Országos Levéltár (1000-21. sz.)
  • BKML Bács-Kiskun Megyei Levéltár (1075-2012)
  • BaML Baranya Megyei Levéltár (11. sz.-2013)
  • BéML Békés Megyei Levéltár (1564-2006)
  • BAZML Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • CsML Csongrád Megyei Levéltár (1515-2008)
  • FML Fejér Megyei Levéltár (1548-2008)
   • IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi városok és törvényhatósági jogú városok (1543-1950)
   • V. Mezõvárosok, rendezett tanácsú városok, községek (1820-1950)
   • VI. Az államigazgatás területi szervei (1876-1973)
   • VII. A jogszolgáltatás területi szervei (1857-1973)
   • VIII. Intézetek, intézmények (1776-2014)
   • IX. Testületek (1652-2004)
   • X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok (1824-1998)
   • XI. Gazdasági szervek (1590-1962)
   • XII. Egyházi szervezetek, intézmények (1724-1950)
   • XIII. Családok (1548-1995)
   • XIV. Személyek (1638-2010)
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 150 entries)
    • XIV.151. Bujdosó Imre, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökének iratai (1951-1961)
    • XIV.152. Tóth Gyula, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökhelyettesének iratai (1957-1980)
    • XIV.153. Pálfy István Tibor újságíró iratai (1930-1978)
    • XIV.154. Kopasz Gábor városi fõlevéltárnok iratai (1945-1950)
    • XIV.155. Párniczky Józsefné levéltáros iratai (1902-1970)
    • XIV.156. Kurucz János levéltáros iratai (1990)
    • XIV.157. Dr. Serényi Antal állatorvos iratai (1986)
    • XIV.158. Czakó János középiskolai tanár iratai (1916-1984)
    • XIV.159. Kovács László agrármérnök, uradalmi gazdatiszt iratai (1733-1984)
    • XIV.160. Jegesi József író iratai (1916-1989)
    • XIV.161. Orbán Kálmán, a Fejér Megyei Tanács Mûvelõdési Osztály fõelõadójának iratai (1967-1973)
    • XIV.162. Zalka Imre, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság Mûvelõdési Osztály fõelõadójának iratai (1956-1994)
    • XIV.163. Dr. Szombatfalvy Rudolf ügyvéd iratai (1933-1984)
    • XIV.164. Szabó Lajos, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság Mûvelõdési Osztály csoportvezetõjének iratai (1906-1983)
    • XIV.165. Gyenge Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Fejér Megyei Bizottsága titkárának iratai (1936-1994)
    • XIV.166. Egressy Csongor, a Fejér Megyei Takarmányozási és Állattenyésztési Felügyelõség elõadójának iratai (1970-1983)
    • XIV.167. Dr. Lencsés Ferenc közgazdász iratai (1945-1983)
    • XIV.168. Zsigmondy László vezérkari ezredes iratai (1912-1995)
    • XIV.169. Farkas Lajos, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökhelyettesének iratai (1958-1964)
    • XIV.170. Hantos László, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökhelyettesének iratai (1972-1973)
    • XIV.171. Estélyi Gyula, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökhelyettesének iratai (1961-1963)
    • XIV.172. Dr. Nagy Lajos levéltáros iratai (1929-1986)
    • XIV.173. Kléri János tanfelügyelõ és tanár iratai (1935-1990)
    • XIV.174. Szabó Imre csõszi községi tanácstag iratai (1898-1964)
    • XIV.175. Vimmer Ferenc székesfehérvári lakos iratai (1974-1977)
    • XIV.176. Benkõ Pál szári lakos iratai (1945)
    • XIV.177. Baranya Sándor, Paksi Atomerõmû Beruházási Kormánybiztos, vezérigazgató iratai (1970-1983)
    • XIV.178. Marczinkó István iratai (1822-1954)
    • XIV.179. Borlói Rudolf, a Székesfehérvári Állami Zeneiskola igazgatójának iratai (1967-1987)
    • XIV.180. Ladasovits László, a Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság Mûvelõdési Osztály fõelõadójának iratai (1972-1974)
    • XIV.181. Nagy Sándor, a Fejér Megyei Közgyûlés alelnökének iratai (1999-2002)
    • XIV.182. Juhatsek Nándor gépészmérnök és neje iratai (1905-1980)
    • XIV.183. Dr. Tirpák Endre sztálinvárosi ügyvéd iratai (1957-1959)
    • XIV.184. Dr. Tapolczai Jenõ, a Fejér Megyei Tanács elnökének iratai (1955-1975)
    • XIV.185. Õsi István hercegfalvai kovácsmester iratai (1908-1946)
    • XIV.186. Dr. Weiner Tibor, a Dunaújvárosi Városi Tanács elnökhelyettesének iratai (Dunaújváros fõépítésze) (1958-1965)
    • XIV.187. Berecz Bertalan, a Sztálinváros Városi Tanács elnökének iratai (1951-1953)
    • XIV.188. Beke István, a Sztálinváros Városi Tanács pénzügyi csoportvezetõjének iratai (1952-1982)
    • XIV.189. Sófalvi István, az Adonyi járás úttörõ titkára, majd a Dunaújvárosi Városi Tanács elnökének iratai (1951-1972)
    • XIV.190. Dr. Maróti János, a Fejér Megyei Tanács elnökhelyettesének iratai (1967-1978)
    • XIV.191. Bánkuti (Bircsár) János, a Dunapentelei Földosztó Bizottság elnökének iratai (1924-1979)
    • XIV.192. Szilágyi Pál, a Magyar Távirati Iroda tudósítójának iratai (1937-1975)
    • XIV.193. Bárándi István fotómûvész és a Magyar Távirati Iroda tudósítójának iratai (1975-1980)
    • XIV.194. Ákosházi Sárkány Ferenc iratai (1940-2002)
    • XIV.195. Rauscher Béláné iratai (1938-1940)
    • XIV.196. Dr. Illyés József, a Dunaújvárosi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága titkárának iratai (1951-1979)
    • XIV.197. Szammer Pál iratai (1828-1838)
    • XIV.198. Kremmer László adonyi mezõgazdasági és kereskedelmi vállalkozó iratai (1907-1989)
    • XIV.199. Molnár Gyula iratai (1947)
    • XIV.200. Gróf Károlyi Lajos iratai (1996-1998)
    • XIV.201. Juhász Pál ceglédi napszámos iratai (1877-1881)
    • XIV.202. Radnich János ügyvéd iratai (1854-1907)
    • XIV.203. Pásztor Ferenc csendõr iratai (1910-1927)
    • XIV.204. Éder Ferenc és fia, Éder Ferenc iratai (1920-1945)
    • XIV.205. Dr. Becze Pál Tamás iratai (1928-1993)
    • XIV.206. Báró Heinrich Zsigmond ezredparancsnok iratai (1766)
    • XIV.207. Törjék Péter madocsai bíró iratai (1845)
    • XIV.208. Rostaházy Károly uradalmi fiskális iratai (1832)
    • XIV.209. Králik Gábor uradalmi prefektus iratai (1833)
    • XIV.210. Vida György igari jobbágy iratai (1766)
    • XIV.211. Vajda János (somló)vásárhelyi bíró iratai (1781)
    • XIV.212. Varró János kókai bíró iratai (1730)
    • XIV.213. Müllner Márton és neje iratai (1831)
    • XIV.214. Koszta István tolna vármegyei árendátor iratai (1768-1777)
    • XIV.215. Zsigmond András nagybaconi gazda iratai (1939-1946)
    • XIV.216. Ifjú Baranyi Ákos iratai (1989)
    • XIV.217. Beregi Tivadar iratai (1989)
    • XIV.218. Harza László tanár iratai (1968-1989)
    • XIV.219. Somkuti Éva levéltáros iratai (1953-1992)
    • XIV.220. L. Simon László országgyűlési képviselő iratai (2010)
    • XIV.221. Keresztesi Remenyik János református tanító iratai (1863)
    • XIV.222. Rácz Lajos szabadhídvégi lakos iratai (1919-1954)
    • XIV.223. Dr. Schlamadinger Jenő köz- és váltóügyvéd iratai (1902-1928)
    • XIV.224. Gróf Cziráky Lászlóné iratai (1926-1944)
    • XIV.225. Klausz Jenőné Móra Magda levéltáros iratai (1981-1982)
    • XIV.226. Thaisz Andor tb. főszolgabíró, Fejér vármegyei fürdőbiztos iratai (1936-1939)
    • XIV.227. Rezsőfi (Rádli) József hadifogoly iratai (1945-1948)
    • XIV.228. Bruzsa Béla sebészorvos iratai (1927-2010)
    • XIV.229. Dr. Hermann Imre (1911-1993) nyugalmazott megyei bírósági tanácselnök iratai (1939-1993)
    • XIV.230. Tibai Ferenc, a Fejér Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat sertéstelep-vezetője iratai (1927-1990)
    • XIV.231. Dr. Szüts Gedeon székesfehérvári ügyvéd iratai (1904)
    • XIV.232. Baranyai József asztalosmester iratai (1916-1934)
    • XIV.233. Szakács Lajos munkásőr (volt dunaújvárosi lakos) és felesége, Szakács Lajosné (sz. Gyevi Katalin) magyar- és orosznyelv ... (1936-1990)
    • XIV.234. Lendvai Károly (volt soponyai lakos) iratai (1919-1975)
    • XIV.235. Szabó Attila (volt előszállási lakos) iratai (1950-1989)
    • XIV.236. Hum László (volt dunaújvárosi lakos) és felmenői, a Vadász család iratai (1918-1988)
    • XIV.237. Honty Katalin Mária, a Ferenc József Nőnevelő Intézet tanulójának iratai (1917-2016)
    • XIV.238. Varga László Tibor (volt dunaújvárosi lakos) iratai (1956-1979)
    • XIV.239. Boros Györgyné (volt baracsi lakos) iratai (1958-1998)
    • XIV.240. Duhaj Pál (volt ceglédberceli lakos) tiszt, játékvezető iratai (1953-1977)
    • XIV.241. Németh Lajos (1958-2011) volt székesfehérvári lakos iratai (1922-1991)
    • XIV.242. Zemanovics József (volt dunaújvárosi lakos) és felmenői, a váci Csepreghy család iratai (1931-1957)
    • XIV.243. Kisteleki Irma (volt székesfehérvári lakos) ápolónő iratai (1919-1957)
    • XIV.244. Nyitrai Ferenc dunaújvárosi géplakatos, és felesége iratai (1934-2005)
    • XIV.245. Kulbert Sándor és felesége Ozvecz Ilona (a Dunai Vasmű dolgozóinak) iratai (1951-1994)
    • XIV.246. Gulyás József székesfehérvári kőműves iratai (1946-1972)
    • XIV.247. Tóth Zsuzsanna Paula (dömsödi?) általános iskolai tanár iratai (1934-1955)
    • XIV.248. Vörösmarty Elek tótmegyeri gazdasági segédtiszt iratai (1840-1904)
    • XIV.249. Sifter Gizella székesfehérvári középiskolai tanárnő iratai (1928-1997)
    • XIV.250. Moenich Károly (1840-1919) levéltárnok iratai (1869)
    • Open the next 100 entries ... (another 4 entries)
    • Go to the last entry ...
   • XV. Gyűjtemények
   • XVI. A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei (1918-1919)
   • XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok (1945-1989)
   • XXV. Jogszolgálatatás területi szervei (1945-1993)
   • XXIII. Tanácsok (1950-1990)
   • XXIV. Az államigazgatás területi szervei (1944-2008)
   • XXIX. Vállalatok (1945-2012)
   • XXX. Szövetkezetek (1948-2005)
   • XXXIII. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok (1895-2004)
   • XXXV. Magyar Dolgozók Pártja, Magyar Szocialista Munkáspárt iratai (1948-1989)
   • XXXVI. Megyei önkormányzatok (1990-2008)
  • GyMSMGyL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára (1202-2009)
  • GyMSMSL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
  • HBML Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (10. sz.-2011)
  • HML Heves Megyei Levéltár (1241-2014)
  • JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (1422-2009)
  • KEML Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (1186-2013)
  • NML Nógrád Megyei Levéltár (13. sz.-21. sz.)
  • PML Pest Megyei Levéltár
  • SML Somogy Megyei Levéltár (1061-21. sz.)
  • SzSzBML Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (1150-2016)
  • TML Tolna Megyei Levéltár (11. sz.-2014)
  • VaML Vas Megyei Levéltár (1204-2011)
  • VeML Veszprém Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • ZML Zala Megyei Levéltár (1240-21. sz.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro