Archive plan search

 • Magyar Nemzeti Levéltár (1000-2100)
  • OL Országos Levéltár (1000-21. sz.)
   • A Magyar kancelláriai levéltár - A szekció (1414-2000)
   • B Erdélyi kancelláriai levéltár - B szekció (1686-1900)
   • C Helytartótanácsi levéltár - C szekció (1601-1913)
   • D Abszolutizmus-kori levéltár - D szekció (1820-1870)
   • E Magyar kincstári levéltárak - E szekció (1000-1919)
   • F Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak - F szekció (13. sz.-1949)
   • G A Thököly- és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai - G szekció (1501-1985)
   • H Az 1848/1849-i minisztériumi levéltár - H szekció (1848-1849)
   • I Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok - I szekció (1000-1919)
   • N Regnicolaris levéltár - N szekció (1222-2011)
   • O Bírósági levéltárak - O szekció (13. sz.-1973)
   • K Polgári kori kormányhatósági levéltárak - K szekció (1770-1973)
   • P Magánlevéltárak - P szekció (13. sz.-21. sz.)
   • Q Mohács előtti gyűjtemény - Q szekció (11. sz.-16. sz.)
   • R 1526 utáni gyűjtemény - R szekció (1339-2012)
   • S Térképtár - S szekció (1588-2000)
   • T Tervtár - T szekció (17. sz.-20. sz.)
    • T Kormányhatósági fondokból kiemelt tervek (17. sz.-20. sz.)
     • T 1 Delineationes aedilium (17. sz.-19. sz.)
      • No 1 A belgrádi hadianyagraktár (1729)
      • No 2 A Tata és Dunaalmás (Komárom m.) közti csatorna helyszínrajza (18. sz.)
      • No 3 Az egri káptalan kassai háza (1755)
      • No 4 A kassai régi pénzverőház (1755)
      • No 5 A futaki (Bács m.) gabonaraktár (1753)
      • No 6/1 Az dunaalmási kat. templom oltárának rajza. Képkeretterv (18. sz.)
      • No 6/2 A dunaalmási kat. templom mellékoltára (1754)
      • No 6/3 A dunaalmási kat. templom oltára (1754)
      • No 6/4 A dunaalmási kat. templom oltára (1754)
      • No 7/1-2 A kulai (Bács m.) kincstári gazdasági épületek (1747)
      • No 8/1 A kassai kamarai adminisztráció restaurált háza /copia/ (1770 (kb.))
      • No 8/2 A kassai kamarai adminisztráció restaurált háza (1770 (kb.))
      • No 8/3 A kassai kamarai adminisztráció restaurált háza lépcsőháza (1770 (kb.))
      • No 8/4 A kassai adminisztráció restaurált háza (1770)
      • No 9/1 A fehérvári őrkanonokság alsó-, felsődörgicsei és kékkuti (Zala m.) épületei (1774)
      • No 9/2 A fehérvári őrkanonokság hetényi, taszári és vadéi (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/3 A fehérvári őrkanonokság atalai, hetényi, taszári, fonói és homoki (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/4 A fehérvári őrkanonokság nagydobszai, homoki és fonói (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/5 A fehérvári őrkanonokság várongi és gellei (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/6 A fehérvári őrkanonokság mernyei (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/7 A fehérvári őrkanonokság alsó- és felsődörgicsei és kékkuti (Zala m.) épületei (1774)
      • No 9/8 A fehérvári őrkanonokság várongi (Tolna m.) épületei (1774)
      • No 9/9 A fehérvári őrkanonokság mernyei (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/10 A fehérvári őrkanonokság gellei és atalai (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 9/11 Sixty Ferencnek, a fehérvári őrkanonokság birtokai kincstári prefektusának fölterjesztése a M. Kamarához (1774)
      • No 9/12 A fehérvári őrkanonokság nagydobszai, pettendi, kisdobszai és vadéi (Somogy m.) épületei (1774)
      • No 10/1 A preszkai (Horvátor.) bazilita monostor tetőzete (1766)
      • No 10/2 A preszkai (Horvátor.) bazilita monostor (1766)
      • No 11 A bezdáni (Bács m.) kat. templom (1755)
      • No 12 A bajai (Bács m.) raktár (18. sz.)
      • No 13/1-3 A bégai mocsarak fölé épített büge-völgyei kőhíd (18. sz.)
      • No 14/1-2 A budai prépostság (1771)
      • No 14/3 A budai prépostság (1771)
      • No 14/4 A budai prépostság (1771)
      • No 15/1-7 A bródi (Horvát-szlavón határőrvidék) vesztegház épületei, kertje, kútja (1774)
      • No 16 A kamenici (Szerém m.) tizedszedő és gabonaházkezelő szállása és a gabonaház a kerttel (18. sz.)
      • No 17 Az iregi (Szerém m.) kincstári kocsma, pálinkafőző és kádárszállás (18. sz.)
      • No 18 A cserevicsi (Szerém m.) kincstári kocsma és pincék (18. sz.)
      • No 19 A bánostori (Szerém m.) kincstári ispánszállás a kerttel (18. sz.)
      • No 20 A cserevicsi (Szerém m.) parókia, kápolna, kocsma és kádárház kerttel (18. sz.)
      • No 21 A berkassovai (Szerém m.) pince, kocsma, pálinkafőző és kádárlakás (18. sz.)
      • No 22 A nestini (Szerém m.) pálinkafőző (18. sz.)
      • No 23 A cserevicsi (Szerém m.) kincstári inspektorátus épületei a kerttel (18. sz.)
      • No 24 Az újlaki (Szerém m.) kocsma és kádár-ház a kerttel (18. sz.)
      • No 25 A kukijevcei kocsma és a csalmai (Szerém m.) fogadó a kerttel (18. sz.)
      • No 26 A cserevicsi (Szerém m.) inspektor-ház (18. sz.)
      • No 27 A károlyvárosi (Horvátor.) erőd (18. sz.)
      • No 28 A károlyvárosi híd (1740)
      • No 29 A kassai mészárosház és mészárszék (1756)
      • No 30/1-3 A kassai kamarai ház (I. és II. em.) (18. sz.)
      • No 31/1 A cserevicsi (Szerém m.) fogadó (18. sz.)
      • No 31/2 A cseremicsi (Szerém m.) fogadó tetőzete (18. sz.)
      • No 32 A kamenici (Szerém m.) gabonaraktár (18. sz.)
      • No 33 A perbetei (Komárom m.) fogadó (18. sz.)
      • No 34 Az élesdi (Bihar m.) parókia /Róth-féle ház/ (1767)
      • No 35/1 Kasztelláni kat. templom /Kassánál/ (1772)
      • No 35/2 A Szent Erzsébet szeminárium építkezési költségeinek jegyzéke (18. sz.)
      • No 36 A kassai parókia és szeminárium (18. sz.)
      • No 37 A kassai apácakolostor /copia/ (1770)
      • No 38 A cserevicsi (Szerém m.) kamarai épületek (1766)
      • No 39/1-3 A kir .Kuria számára megvett Szeleczki-féle ház (1779)
      • No 40/1 A tokaji (Zemplén m.) kat. egyház (18. sz.)
      • No 40/2 A tokaji (Zemplén m.) kat. egyház (18. sz.)
      • No 41 A pozsonyi Eszterházy-gabonaraktár (18. sz.)
      • No 42 Az érsekújvári (Nyitra m.) csűr (18. sz.)
      • No 43 A nemesörsi (Komárom m.) kat. egyház, parókia és iskola (18. sz.)
      • No 44 A szigeti (Somogy m.) Istvánffy- és Czindry-kuria (1750)
      • No 45/1-2 A mocsi (Esztergom m.) kincstári gabonaraktár (18. sz.)
      • No 46/1 A pozsonyi kincstári gabonaraktár (1773)
      • No 46/2 A pozsonyi kincstári gabonaraktár (1773)
      • No 46/3 A pozsonyi kincstári gabonaraktár (1773)
      • No 46/4 Költségvetési jegyzék (1773)
      • No 46/5 A pozsonyi kincstári gabonaraktár és tetőzete (1773)
      • No 46/6 A pozsonyi kincstári gabonaraktár (1773)
      • No 46/7 A pozsonyi kincstári gabonaraktár (1773)
      • No 47/1 A gradiskai (Horvát-szlavón határőrvidék) vesztegház (1774)
      • No 47/2 Amon gradiskai vesztegház-inspektor és Müller J. P. orvos fölterjesztése a M. Kamarához 2 melléklettel (1774)
      • No 48/1-4 A szluini /Horváth-szlavón határőrvidék/ vesztegház (1754)
      • No 48/5-6 A szluini (Horvát-szlavón határőrvidék) harmincados és harmincadellenőr szállása (1754 (kb.))
      • No 48/7 A szluini (Horvát-szlavón határőrvidék) harmincados és harmincadellenőr szállása (18. sz.)
      • No 48/8 A szluini (Horvát-szlavón határőrvidék) végvár (1754)
      • No 48/9 A szluini (Horvát-szlavón határőrvidék) végvár (18. sz.)
      • No 48/10 A radonováci /Horvár-szlavón határőrvidék/ vesztegház (1754)
      • No 49 A mitrovici (Horvát-szlavón határőrvidék) vesztegház (18. sz.)
      • No 50/1 A nagyváradi r. k. székesegyház tetőszerkezete (18. sz.)
      • No 50/2 A nagyváradi r. k. székesegyház tetőszerkezete (18. sz.)
      • No 50/3 A nagyváradi r. k. székesegyház oldalhomlokzata (18. sz.)
      • No 51 A solymosi (Arad m.) Maros-menti sólerakat (18. sz.)
      • No 52 Az udvari, keskendi, villányi és szentmártoni (Baranya m.) országút-menti /tervezett/ fogadók (1766)
      • No 53 A péterváradi (Horvát-szlavón határőrvidék) hadisánc és kincstári vásártér (1748)
      • No 54 A péterváradi (Horvát-szlavón határőrvidék) dunatúlparti erődbe épült hajószerraktár (18. sz.)
      • No 55 A máramarosszigeti piarista templom kollégium és iskolák (18. sz.)
      • No 56 A péterváradi (Horvát-szlavón határőrvidék) dunatúlparti erőd katonai épületei (18. sz.)
      • No 57 A lucsi (Baranya m.) parókia (1766)
      • No 58 Az alsófehérmegyei marosi sólerakat (1761)
      • No 59 A szlaini (Horvát-szlavón határőrvidék) erőd és az egyik "Blockhaus" (18. sz.)
      • No 60 A szolnoki Tisza-átkelő környéke (18. sz.)
      • No 61 A pécsi püspökséghez tartozó mohácsi kastélynak és melléklépületei, valamint a templom az epreskerttel (18. sz.)
      • No 62 A pécsi püspökséghez tartozó himesházi és lancsoki (Baranya m.) kat. templomok, parókiák, valamint más épületek (18. sz.)
      • No 63 A pécsi püspökséghez tartozó mohácsi gabonaraktár és más gazdasági épületek (18. sz.)
      • Open the next 100 entries ... (another 738 entries)
      • Go to the last entry ...
     • T 13 Vallás- és közoktatásügyi minisztériumi tervek (1830-1913)
     • T 14 Kereskedelemügyi minisztériumi tervek (1765-1911)
     • T 16 Pálos Rend tervek (18. sz.)
     • T 18 Kormányhatósági levéltárakból kiemelt vegyes tervek (18. sz.-19. sz.)
     • T 19 Vallásalapi tervek
     • T 58 Irgalmas rend budai rendház tervek (18. sz.-20. sz.)
     • T 60 Helytartótanácsi tervek (1762-1848)
     • T 62 Kamarai tervek (1771-1858)
     • T 73 Abszolutizmuskori levéltárból kiemelt tervek (1851-1865)
     • T 75 Erdélyi kormányhatósági levéltárakból kiemelt tervek (1783-1868)
     • T 86 Jezsuita rendi tervek (17. sz.-18. sz.)
     • T 109 Ferences rendtartomány pesti rendháza tervei (19. sz.)
    • T Családi fondokból kiemelt tervek (1659-2000)
    • T 6 Pecz Samu hagyatéka (1885-1914)
    • T 7 Schickedanz-Herzog hagyaték (1870-1913)
    • T 8 Gerster hagyaték (1878-1913)
    • T 9 Ybl Miklós tervei (1873-20. sz.)
    • T 10 Györgyi Géza hagyaték (1880 (kb.)-1929)
    • T 11 Feszl Frigyes-hagyaték (19. sz.)
    • T 12 Korb Flóris Nándor-Giergl Alajos -tervek (1903)
    • T 15 Vegyes tervrajzok (1778-1977)
    • T 63 Dudits Andor freskótervei (1924-1929)
    • T 87 Újszerzeményű tervek (19. sz.-1991)
    • T 114 Misley Sándor (1923-1955)
    • T 116 Juhos Gyula (1892.09.16-1925 (kb.))
   • U Fényképgyűjtemény - U szekció (1000-2000)
   • V Pecsétgyűjtemény - V szekció (11. sz.-21. sz.)
   • W Digitális másolatok gyűjteménye - W szekció
   • Z Gazdasági Levéltár (1585-2000)
   • XVII Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (V. osztály) (1958-1989)
   • XVII Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (VI. osztály) (1945-1946)
   • XVIII Az államhatalom felsőbb szervei (1944-2000)
   • XIX Az államigazgatás felsőbb szervei (V. osztály) (1862-2014)
   • XIX Az államigazgatás felsőbb szervei (VI. osztály) (1889-2007)
   • XX A jogszolgáltatás felsőbb szervei (1945-1996)
   • XXVI Intézetek. intézmények (V. osztály) (1944-2011)
   • XXVI Intézetek. intézmények (VI. osztály) (1945-2002)
   • XXVII Testületek (V. osztály) (1959-2012)
   • XXVII Testületek (VI. osztály) (1944-1993)
   • XXVIII Egyesületek (1945-1999)
   • XXIX Vállalatok (1876-2013)
   • XXX Szövetkezetek (1943-1956)
   • XXXII Gyűjtemények (IV. osztály) (1974-1997)
   • XXXII Gyűjtemények (V. osztály) (1935-1994)
   • XXXII Gyűjtemények (VI. osztály) (1849-1996)
   • XXXII Gyűjtemények (XVI. osztály) (1944-2011)
   • XXXIII Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok (1947-1988)
   • M Az 1945 utáni munkáspártok iratai (1945-2004)
   • XXXIV A levéltár ügyviteli iratai (1970-1992)
   • Y A Magyar Országos Levéltár levéltára - Y szekció (1867-2009)
   • X Másolatok gyűjteménye
  • BKML Bács-Kiskun Megyei Levéltár (1075-2012)
  • BaML Baranya Megyei Levéltár (11. sz.-2013)
  • BéML Békés Megyei Levéltár (1564-2006)
  • BAZML Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • CsML Csongrád Megyei Levéltár (1515-2008)
  • FML Fejér Megyei Levéltár (1548-2008)
  • GyMSMGyL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára (1202-2009)
  • GyMSMSL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
  • HBML Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (10. sz.-2011)
  • HML Heves Megyei Levéltár (1241-2014)
  • JNSzML Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (1422-2009)
  • KEML Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (1186-2013)
  • NML Nógrád Megyei Levéltár (13. sz.-21. sz.)
  • PML Pest Megyei Levéltár
  • SML Somogy Megyei Levéltár (1061-21. sz.)
  • SzSzBML Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (1150-2016)
  • TML Tolna Megyei Levéltár (11. sz.-2014)
  • VaML Vas Megyei Levéltár (1204-2011)
  • VeML Veszprém Megyei Levéltár (1214-21. sz.)
  • ZML Zala Megyei Levéltár (1240-21. sz.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro