P 2296 - 1. Kiss-Jankovics családi alapítvány, 1830-1863 (Sorozat)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 2296 - 1.
Ref. code AP:1. sorozat
Title:Kiss-Jankovics családi alapítvány
Régi jelzet:P 922
Creation date(s):1830 - 1863
Creation date(s), remarks.:1830-1863 (1969)
Level:Sorozat

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.04

Information on context

Archival history:Levéltárba kerülés: dr.Bene Ödön ügyvéd letétbe helyezte a családi alapítvány iratait 1932 áprilisában. Letéti okirat száma: 76/1932. sz. Letéti napló száma: 417/1932. Vásárlás: 1580/1955, 1239/1972 (79. tétel), 6084/2007 OL sz. Növedéki n. sz.: 30/1932, 101/1956, 62/1972.
Iratpusztulás: 1945-ben 13,00 ifm. elpusztult, közte a családfa több példánya is.

Korábbi törzsszáma: P 922

Information on content and structure

Contains also:A nemesi családból származott, majd grófi rangra emelkedett Jankovics Antal özvegye, nemeskéri Kiss Katalin (? -1792) vagyona legnagyobb részéből családi alapítványt hozott létre, melyről végrendeletében rendelkezett (kelt: Budán, 1791. ápr. 8-án). Az alapítvány jövedelmét testvérei leszármazottainak iskoláztatására kellett fordítani, kifogástalan erkölcsi magaviselet és jó tanulmányi előmenetel esetén. Házasságkötésük esetén egyösszegű támogatásban részesültek.
Az alapítvány vagyona az első világháború után elértéktelenedett, mert nagyobbrészt értékpapírokból állt. Az 1931-ben megtartott alapítványi közgyűlés kimondta az alapítvány szüneteltetését. 13,00 ifm. terjedelmű levéltára 1932-ben került letétként a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztályára. Az iratanyag az alapítvány keletkezésére, kezelésére, ellenőrzésére, a családtagokra vonatkozó iratokból állt. Zömmel levelezést, számadási mellékleteket, családtagok leszármazási okmányait, a gyermekek iskolai bizonyítványait, peres ügyek és kölcsönügyek iratait, leszármazási táblákat tartalmazott. A fondtöredék későbbi vásárlások révén került a Magyar Országos Levéltárba.
Irodalom: Részletes leírás az alapítványi iratokról: Turul 1932. évf. 82-84. p.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Related units of description

Related units of description:átvéve:
P 922 Kiss-Jankovics Családi Alapítvány (Fond)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Nem áll rendelkezésre
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=1319846
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro