K (45504) Külkereskedelmi Hivatal, 1933-1945 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:K (45504)
Ref. code AP:K
Title:Külkereskedelmi Hivatal
Creation date(s):1933 - 1945
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:2.52

Additional comments

Comments:A Magyar Királyi Külkereskedelmi Hivatal a 2000/1933. évi M. E. rendelettel alakult meg. A Miniszterelnökség alatt működő szerv feladata a mezőgazdasági és ipari kivitel előmozdítása volt. Végezték továbbá a külkereskedelmi tárgyalásokhoz szükséges tárgyalási anyag előkészítését, érintkeztek a belföldi gazdasági szervekkel, szerepet játszottak a devizafelosztásban, ellenőrizték a nyersanyagok igénylését. Elnökét a miniszterelnök nevezte ki. Ugyanezen rendelettel hozták létre a kivitel és behozatal egységesítése céljából a Külkereskedelmi Bizottságot, amelynek feladata volt, hogy a több tárca hatáskörét érintő kérdésekben egységes előkészítés történjék. A 9700/1935. M.E. sz. rendelet a frissen alakult Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium alá helyezte a hivatalt és a bizottságot is, mindkét szerv elnökét a miniszter nevezte ki. 1936. október 20-án, a 6100/1936. M.E. sz. rendelettel a Hivatal átkerült a Külügyminisztérium alá, a 6200/1936. M.E. sz. rendelet pedig kimondta, hogy elnöküket a külügyminiszter nevezte ki, a földművelés, ipar és kereskedelemügyi miniszterek egyetértésével. 1938. május 19-étől a 3300/1938. M.E. sz. rendelet helyezte vissza a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium felügyelete alá. A 8540/1940. M.E. sz. rendelettel a Külkereskedelmi Hivatalt megszüntették és helyette a Közellátási Minisztérium alárendeltségében Kereskedelmi Hivatal néven működött tovább. Vidéki kirendeltségeinek szervezetét a 7730/1941. M.E. sz. rendelet határozta meg, a vidéki kirendeltségeket ezentúl közellátási felügyelőségnek nevezték. A 9050/1941. M.E. sz. rendelet kimondta Kereskedelmi Hivatal megszűnését és a Külkereskedelmi Hivatal újjáalakulását és 1942. január elsejével a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium felügyelete alá helyezését. A Hivatal Budapesten, a Széchenyi (korábban: Rudolf) rakpart 6. sz., majd 1943-tól a Hunyadi u. 1. sz. alatt működött. Elnökei:1933-1936: Winckler István; 1936-1937: vojlai Serbán István, kormánybiztos: Kunder Antal; 1937-1940: Kunder Antal; 1940-1941: Splény István; 1942-1944: Teleki Andor, alelnök: Hubay Sándor, 1944-ben: A Külkereskedelmi Hivatal szervezete tükrözte ügy- és feladatkörét. Kezdetben 3 osztálya működött: I. Mezőgazdasági osztály (statisztika, gabonakivitel, állati termékek, magkivitel), II. Ipari osztály (piackutatás, vas-, fém-, textil-, bőr stb. ipar ügyei), III. Lebonyolító osztály (kapcsolat a külföldi államokkal, hajózási ügyek), 1937-ben a fentiek mellett megalakult egy általános igazgatási osztály, valamint a IV. osztály, a Minőség ellenőrzési osztály. A Külkereskedelemi Hivatal nagy átszervezése 1942. év januárjában történt. Létrejött az elnöki osztály, a propaganda osztály és a revizori osztály. Az egyes szakigazgatási feladatok intézésére a következő osztályok jöttek létre: Mezőgazdasági főosztály (M/1-M/4 osztályok), Ipari termékek főosztálya (I/1-I/6. osztályok), Államközi főosztály (A/1-A/3). 1944-ben külföldi kirendeltség működött: Ankara, Athén, Bécs, Belgrád, Berlin, Bern, Brüsszel, Bukarest, Lisszabon, Madrid, Pozsony, Prága, Róma, Stockholm, Szófia, Vichy, Zágráb. A Hivatalban Számvevőség és Segédhivatal is működött, meghatározott feladatokkal. Az irategyüttes 1968-ban került a Magyar Országos Levéltár K szekciójába, amikor az akkori IV. osztály átadta az akkori II. osztálynak Kunder Antal elnök, kormánybiztos félhivatalos iratait 0,4 ifm terjedelemben (4007/1968. OL. sz.). A bekerült iratokat szétszedték és kialakították a 'hivatalosabbnak tűnő' iratokból az ún. általános iratok állagát 0,36 ifm terjedelemben, a maradékot Kunder Antal neve alatt hagyták. Az iratokat 2006. év folyamán dobozoltunk, rendezési munkát csak a kirendeltségek anyagában hajtottunk végre. A Külkereskedelmi Hivatalra ld. még a Külügyminisztériumi Levéltárban: K 69 (Gazdaságpolitikai osztály) 798?820. csomó a Külkereskedelmi Hivatal jelentései, A Külkereskedelemi Bizottság jegyzőkönyvei. Az egyes országos külkereskedelmi kirendeltségeire ld. K 69: Brüsszel 1943.8.d.; Bulgária 1923-44.1.; Csehszlovákia 1939.VII.G.2.; Franciaország 1940-XIV-d.; Németország 1940-III-g.5.; Olaszország, több bejegyzés; Svájc 1932-X-a.2., 1942-X-a.1., 1943-X-a.1.; Szovjetunió 1940-I-12-1. (760.cs.) A Külkereskedelmi Hivatal fondjához tartozik: az ún. Általános iratok töredéke (K 734), Kunder Antal elnök (K 754) és Magyari Kossa István elnöki titkár félhivatalos iratai (K 759), a Stockholmi Kirendeltség (K 520), és a Vichy-i Kirendeltség (K 756). A kirendeltségek iratait 2006-ig a Külügyminisztériumi Levéltárban őrizte a Magyar Országos Levéltár, innen került át a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumi Levélt

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=3297
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro