P 2300 Magyarországi Tót Közművelődési Társulat, 1850-1943 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 2300
Ref. code AP:P 2300
Title:Magyarországi Tót Közművelődési Társulat
Creation date(s):1850 - 1943
Creation date(s), remarks.:1850 - 1943
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.25
Raktári egységek:Nagydoboz : 3 (0.25 ifm)

Information on context

Administration history:A Magyarországi Tót Közművelődési Társulat 1885-ben alakult meg többek között Zsilinszky Mihály, Grünwald Béla, Janovecz Lajos, Radvánszky Béla közreműködésével, budapesti székhellyel. Az alakuló közgyűlést 1885 febr. 14. tartották. A társulatnak 1920-ig több mint 24.000 tagja volt.
Első elnöke Császka György későbbi kalocsai érsek, titkára Zsilinszky Mihály történész, később Csongrád és Zólyom megye főispánja volt.
A Társulat célja a tótajkú lakosság szellemi és erkölcsi színvonalának emelése volt, irodalmi eszközök által. Az 1930-ban jóváhagyott új alapszabály a népi sajátosságok és a magyar hazához való ragaszkodás ápolását is felvette a célok közé. A politikai és vallási jellegű tevékenységet kezdettől kizárták.
Céljaik elérésére 1886-tól kalendáriumot (Nový Domový Kalendár) és képes tót lapot adtak ki (Vlast a Svet, Haza és Világ), lefordíttatták Arany Toldiját, többek között megjelentették Jókai Mór A magyar nemzet története regényes rajzokban c. művét. A Társulat vezetését az igazgató választmány végezte, amely a tisztségviselőkön (elnök, másodelnök, titkár, jegyző, pénztárnok, ügyész) kívül negyven tagból állt. A választmány köteles volt beszámolót készíteni az évente megtartott közgyűlésnek a társulat működéséről és gazdasági ügykezeléséről. A Társulatot alapító, rendes és pártoló tagok alkották. Rész tvett a Társulat munkájában Podhradszky György író, nyelvész, a Slovenské Noviny főszerkesztője is.
Az 1938. nov. 24-i választmányi ülésen a Felvidék visszacsatolása alkalmából elhatározták, hogy a választmányt kibővítik, szélesebb körű tevékenységet fognak kifejteni, és az alapszabályok módosítása után a Társulat elnevezésében a tót szó helyett a szlovák elnevezést fogják használni. Ennek megtörténtére csak néhány bizonytalan adatunk van.
Archival history:Vásárlás: 6365/2008, 6050/2010, 03/81/2012 OL sz.

Information on content and structure

Content:A Társulat működése során keletkezett iratanyag hiányos. A levelezésben megtalálható néhány fogalmazvány Császka Györgytől és Zsilinszky Mihálytól.

Conditions of access and use

Finding aids:Az iratokhoz eredeti segédlet nincs.

Information on related materials

Related material:P 541 Podhradszky család. A fondban megtalálhatók a Podhradszky György szerkesztői, illetve a szlovák-magyar kapcsolatok ápolása ügyében kifejtett tevékenysége során keletkezett iratok.
A Társulattal kapcsolatban álló és levéltárunkban őrzött egyesületek iratait lásd: P 232 Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, P 2249 97. Felvidéki Tudományos Társaság.
K 28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944.
Publications:A Magyarországi Tót Közművelődési Társulat új alapszabályai = Nouvé stanový Uhorsko-Krajinský Vzdelavcy Spolok Slovenský Budapest : Stádium, 1931 p.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Related units of description

Related units of description:Eredeti irat:
P 541 Podhradszky család, 1567-1971 (Fond)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=3895
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro