P 1362 Magyar Vöröskereszt Ausztriai Kirendeltségei, 1944-1947 (Állag)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 1362
Ref. code AP:P 1362
Title:Magyar Vöröskereszt Ausztriai Kirendeltségei
Creation date(s):1944 - 1947
Creation date(s), remarks.:1944 - 1947
Level:Állag

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.60
Raktári egységek:Kisdoboz : 5 (0.6 ifm)

Information on context

Administration history:A Magyar Vöröskereszt nyilas vezetősége 1944-ben német utasításra Ausztriába és Németországba telepítette személyzetét és vagyonát, s ott folytatta tevékenységét. A felszabaduláskor azonban a vezetők elmenekültek és a szervezet magára maradt.
A vöröskereszthez kirendelt miniszteri biztos dr. Irányi Jenő 1945. szeptember 18.-án megbízást adott dr. Máday Bélának az ausztriai kirendeltségek megszervezésére, majd újabb megbízólevelével feladatkörét kiterjesztette a Szövetséges Hatalmak által megszállt egész nyugati területre. Egyúttal felszámolták az önkéntesek által működtetett, vezető nélkül maradt irodákat, amelyek egy részében a kaotikus viszonyokat kihasználva visszaéléseket követtek el.
A kirendeltségek 1945. október 1.-től működtek hivatalosan, s munkatársai ettől kezdve csak igazoláson átesett személyek lehettek. Megszállási zónánként hoztak létre egy-egy zónaközpontot, a különböző zónákban ugyanis más-más bürokrácia érvényesült.
Ausztria területén az alábbi központokat hozták létre:
- Amerikai zóna: Kammern am Atternsee
- Brit zóna: Klagenfurt
- Francia zóna: Kitzbühel
- Szovjet zóna: Bécs

Németország: München (valamint átmeneti kirendeltségek: Berlin, Baden-Baden, Vlotho)

A Bécsben lévő iroda, amely a Collegium Hungaricum épületében kapott helyet, egyúttal az összes zónaközpont felett állt, vezetője dr. Máday Béla volt. A kirendeltségek az 1945-ben a külföldre szakadt magyarok hazahozatalára alakult Hazahozatali kormánybiztosság segítő szerveiként működtek.
Zónánként, az ott élő magyarok létszámától függően alkirendeltségek, helyi irodák, étkeztető állomások, segélyállomások, gyűjtőtáborok, tudakozó irodák alakultak. A hazatérések megindulásával, a menekültek létszámának csökkenésével a feleslegessé vált irodákat és segélyhelyeket fokozatosan felszámolták.
A kirendeltségek hivatalos megalakulása előtt működött vöröskeresztes segélyállomások közül a legszervezettebb a Klagenfurtban gr. Zichy Júlia által vezetett iroda volt, amely kivívta az angol hatóságok elismerését. Engedélyükkel az Angol Vöröskereszt Magyar Jóléti Intézménye/Bizottsága (Hungarian Welfare Committee) néven folytatták tevékenységüket. A Magyar Vöröskereszt általi hivatalos elismerés után pedig betagozódott a kirendeltségek szervezetébe.
1945-ben mintegy félmillió magyar élt a nyugati határokon túl. Egészségügyi és szociális gondozásban való részesítésük előfeltétele volt, hogy a lehető legtöbb személy adatai az irodák rendelkezésére álljanak. Minden vöröskeresztes iroda személyi kartonok ezreit vezette és folyamatosan bővítette a nyilvántartásokat. Listákat készítettek az egyes menekülttáborok, és hadifogolytáborok lakóiról. Megszervezték a hazatérni szándékozók utazását, lehetővé tették a betegek kórházi ellátását, ruha, pénz és élelmiszer segélyt osztottak, lehetőség szerint az iskoláskorú gyermekek oktatását, tankönyvvel való ellátását is biztosították. Megpróbálták felkutatni az árva, elkallódott gyermekeket, és a deportáltakat.
A kirendeltségek által szervezett tömeges hazaszállítások 1945 júliusában kezdődtek és 1946 végéig tartottak, utána már csak egyéni hazatérésre volt lehetőség, egyéb segítséget azonban továbbra is megadtak a menekülteknek.
Hatalmas feladat volt az egymástól elszakadt családtagok felkutatása, összehozása. Ennek érdekében kereső lapokon rögzítették az egymást kereső személyek adatait, s a lapokat elküldték a zónaközpontokba, a Landshutban (Németország) működő Vatikáni Tudakozó Irodának és az irattár részére is megőriztek egy-egy példányt. A több tízezer nyilvántartó lapnak és kereső lapnak azonban csak egy töredéke maradt meg.
A postaforgalom szüneteléséig a kirendeltségek levelek és üzenetek továbbításával is foglalkoztak. A magyar és külföldi rádióállomások segítségét is igénybe vették üzenetek közvetítésére. Kapcsolatot tartottak a Magyar Vöröskereszt Budapesten lévő központjának Tudakozó Osztályával és a Nemzetközi Vöröskereszttel is.
Megfelelő magyarországi külképviselet hiányában a kirendeltségek foglalkoztak az elhalt hadifoglyok és más személyek hagyatékának összegyűjtésével, anyakönyvi adataik regisztrálásával. A központilag megszervezett munkákon kívül az egyéni ügyekkel jelentkező menekülteken is igyekeztek segíteni.
A kirendeltségek végig együttműködtek a Nemzetközi Vöröskereszttel és a megszálló hatalmak testvérszervezeteivel.
Archival history:650/1962 OL sz. (Az iratokat a Munkásmozgalmi Intézet adta át 1962-ben a Magyar Országos Levéltárnak.)
A fond kialakításánál a kirendeltségek tagolódását vettük figyelembe, vagyis a fond szerkezete megfelel a hierarchiának, azoknak az iratoknak a kivételével, amelyek nem köthetők egyik zónaközponthoz vagy helyi irodához sem.

Information on content and structure

Content:Az iratanyag nagyobb része a zónaközpontok és a helyi megbízottak iratait tartalmazza, elsősorban a külföldön élő magyarokról készített különböző nyilvántartások, listák, a keresett személyek tudakozó lapjai, a velük kapcsolatos levelezés maradt meg, nagyon hiányosan. A rendezési munkák során került elő a Prágai Kirendeltség töredékes iratanyaga. A németországi kirendeltségek iratai nem kerültek levéltári őrizetbe.
System of arrangement:A kutatáshoz segédlet nem áll rendelkezésre.

Information on related materials

Publications:dr. Máday Béla: Beszámoló a Magyar Vöröskereszt ausztriai és németországi kirendeltségeinek tevékenységéről. Bécs, Salzburger Druck und Verlag 1947. 140 p.
dr. Hantos János: A Magyar Vöröskereszt tevékenysége 1945 és 1990 között. Kézirat (Magyar Országos Levéltár R 349 N

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Nem áll rendelkezésre
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=3897
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro