P 4 Andrássy család, 1715-1949 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 4
Ref. code AP:P 4
Title:Andrássy család
Creation date(s):1715 - 1949
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:1.30
Raktári egységek:Boríték : 1 (0.01 ifm)
Kisdoboz : 9 (0.98 ifm)
Téka : 1 (0.01 ifm)
Nagydoboz : 3 (0.3 ifm)

Information on context

Archival history:Levéltárba kerülés jogcíme: zárt letét
Ügyirat: 1189/1951. OL - 1951. október 26-án a Levéltárak Országos Központja a Múzeumok és Műemlékek Országos központjából vette át az iratokat.
Gyarapodási napló:
Letéti napló:
Évkör:
Terjedelem: 2 ifm és egy kosár
Elhelyezés:

Változás 1.
Az 1956. évi tűzvészben a 1189/1950. OL számon zárt letétként átvett iratanyagy csaknem teljesen elpusztult, mindössze ifj. Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra 1918-1922 között keletkezett naplójának és leveleinek gépelt másolataimaradtak meg. Az elégett anyag kis töredéke filmen is megtalálható az Országos Levéltár filmtárában az X 79 - 2673/7. jelzet alatt.

Gyarapodás 1.
Levéltárba kerülés jogcíme: vétel
Ügyirat: 1290/1959. OL - Az Országos Levéltár megvásárolta Deák Imre kutató Ács Tivadar történésznél elhelyezett hagyatékát, amely Deák Imrének az Andrássy levéltár iratairól az 1950-es években készített kéziratos másolatait tartalmazta. A Deák-féle másolatok legnagyobb része az 1956. évi tűzvészben elégett anyagról készült, Deák Imre feljegyezései szerint legtöbb esetben nem gépelt másolatban fennmaradt, hanem eredeti levelekről.
Gyarapodási napló:
Évkör: 19. század vége-1940
Terjedelem: 866 lap
Elhelyezés:

Gyarapodás 2.
Levéltárba kerülés jogcíme: vétel
Ügyirat: 1164/1961. OL (utóirat: 1298/1961. OL, 1348/1961. OL, - Az Országos Levéltár Cziráky Józsefné Andrássy Ilona győri lakostól két részletben Andrássy iratokat vett át. A 1164/1961. Ol számon átvett levelek túlnyomó többsége Andrássy Gyula miniszterelnök, külügyminiszterhez szól, néhány levelet ő írt fiaihoz, Tivadarhoz és ifj. Gyulához. A levelek kisebb része családi és birtokügyekre, kastélyépítésre, lótenyésztésre vonatkozik, a többi részben a mondarchia, részben Európa több országának politikusaitól, közéleti férfiaitól, íróktól, művészektől származik. A 1298/1961. OL számon átvett iratok Andrássy Gyula külügyminiszterre vonatkoznak.
Gyarapodási napló: 1961/82.
Évkör: 1843-1889
Terjedelem: 34 csomó, mintegy 250 db levél (1164/1961. OL) + 1 db levél és 4 db feljegyzés (1298/1961. OL)
Elhelyezés: P 4 - 21. tétel, 230. tétel (1298/1961. OL)

Változás 2.
A jelenleg P 4 törzsszám alatt őrzött iratanyag két korábbi törzsegység - P 4 (jelenlegi 0-543. tétel) és P 420 (jelenlegi 544-590. tétel) - anyagának egyesítésével jött létre. A korábban P 420 törzsszám alatt elhelyzett iratanyagot Andrássy Mihály a második világháború idején a Károlyi család nemzetségi levéltára páncéltermében helyezte biztonságba. 1965-ben, a Károlyi levéltár rendezése során ezeket az iratokat áthelyezték a P 4 törzsszám alá, a P 420 törzsegység pedig megszűnt.

Gyarapodás 3.
Levéltárba kerülés jogcíme: ajándék
Ügyirat: 1510/1983. OL - Andrássy Jozefinhoz írt levél
Évkör:
Terjedelem:
Elhelyezés: P 4 - 546/a tétel

Gyarapodás 4.
Levéltárba kerülés jogcíme: vétel
Ügyirat: 2728/1968. OL -
Gyarapodási napló:
Évkör:
Terjedelem:
Elhelyezés: P 4 - 591-642. tétel

Gyarapodás 5.
Levéltárba kerülés jogcíme: vétel
Ügyirat: 6030/1995. OL - Andrássy Gyula gr. levelezése Demeter ügyvéddel
Gyarapodási napló:
Évkör: 1858-1862
Terjedelem: 0,06 ifm.
Elhelyezés: P 4 - 643. tétel

Information on content and structure

Content:Az első rész (0-543. tétel) Andrássy család idősebb vagy betléri ágának, közelebbről Andrássy Károly (1792-1845) Gyula nevű fiának (id. Andrássy Gyula miniszterelnök és külügyminiszter) és leszármazottainak naplóját és levelezését tartalamzza. A levelek általában politikai vonatkozásúak, a családtagok közéleti tevékenységével s a női családtagok fejlett politikai érdeklődésével kapcsolatban keletkeztek. Legnagyobb terjedelmű id. Andrássy Gyula levelezése, aki a maga korának szinte valamennyi politikailag, szellemileg jelentős egyéniségével kapcsolatban állt. Fiának, ifj. Andrássy Gyulának iratai között a levelezés mellett, értékesek a belügyminisztersége alatt keletkezett, főleg a nemzetiségi kérdésre, a munkásmozgalomra, a választójogi kérdésre és az általános politikai helyzetre vonatkozó feljegyzések. A család egy része 1918-19-ben emigrációban élt, politikai szerepükről, itthoni és kinti magatartásukról Zichy Eleonóra naplói számolnak be. Ugyanezek és Andrássy Caja (Klára) levelei a család legitimista tevékenységére is adatokat szolgáltatnak. A többi családtag iratai kevésbé jelentősek. A levelezés egy része eredetiben maradt meg, a többi másolat. A másolatok eredeti példányai nincsenek meg. A gépelt másolatokat még maga a család készítette, a kéziratos másolatok Deák Imre másolatai.

A második rész (544-590. tétel) Andrássy Károly Aladár nevű fia (1827-1903) és annak leszármazottai iratait tartalmazza. Az anyag történeti szempontból kisebb jelentőségű, legérdekesebb és legnagyobb terjedelmű az Andrássy Mihály mérnökkel és főrendiházi taggal, továbbá a hitbizományi birtokkal kapcsolatos rész.

Mikrofilmen (X 79 - 2673/7) az 1953-ban a Munkásmozgalmi Intézet számára kikölcsönzött válogatás található, ami a Rákosi-perre vonatkozó iratokat tartalmaz.
System of arrangement:Az iratanyag a családtagok szerint rendezett, az egyes családtagok anyagán belül előre kerültek a nem missilis jellegű iratok, tárgyi csoportokra bontva, ezeken belül évrendben, majd ezek után következnek a levelek (missilisek), napi dátum szerint, mégpedig külön sorozatban az eredeti levelek és külön a másolatok. Az iratok az egyes tárgyi csoportokon belül évrendben vannak.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Related units of description

Related units of description:Mikrofilm másolat:
X 79 Andrássy család(P 4) (Állag)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Másolatban is
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=3954
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro