S (5936) Térképtár - S szekció, 1588-2000 (Fondfőcsoport/Szekció)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:S (5936)
Ref. code AP:S
Title:Térképtár - S szekció
Creation date(s):1588 - 2000
Level:Fondfőcsoport/Szekció

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:165.35

Hagyományos darabonként nyilvántartott adathordozó

Darabszám (levéltári egységek):Térkép : 28 451
Tervrajz : 787

Additional comments

Comments:A térképtár gerincét a levéltár különböző állagaiban őrzött iratok mellől a proveniencia elvének figyelembevételével kiemelt térképek alkotják, ezeken kívül gyűjtéssel (vásárlás, ajándék stb.) és különféle intézményektől történt átvétel útján is kerültek ide kartográfiai dokumentumok. A kiemelés azt jelenti, hogy a levéltár más fondjaiból és állagaiból kiemelték az iratok mellől a térképeket, kezdetben csak a nagyalakúakat, melyeket nem tudtak az iratok mellett tárolni. Egyes egykori kormányhatóságok (pl. helytartótanács, kamara) iratanyagából még e kormányszervek működése idejében kiemelték a nagyméretű térképeket, és ezek a gyűjtemények képezték a térképtár alapját. Az S szekció két nagy fondja a Kormányhatósági levéltárakból kiemelt térképek és a Családi fondokból kiemelt térképek. Ezen belül egy-egy kormányszerv, illetve családi levéltár kartográfiai dokumentumai önálló törzsszámon kerültek elhelyezésre. Az 1960-as években szervezett akció indult a térképek kiemelésére. De így sem volt következetes és teljes a kiemelés. Az iratok mellett még szép számmal maradtak térképek. A kiemeléskor sajnálatos módon nem mindig készültek utalólapok, illetve konkordanciajegyzékek, így a térképekhez tartozó iratok megkeresése sokszor külön kutatómunkát igényel.

A térképtár többnyire kéziratos, latin és német nyelvű, 18-19. századi térképeket tartalmaz, melyek iratanyag mellékleteiként keletkeztek. A térképek között határ-, birtok-, kataszteri, valamint műszaki-tervezési (pl. vízszabályozási, útépítési, vasútépítési) térképek találhatók nagy számban. Dokumentumtípus szempontjából nem csak térképeket őrzünk itt, hanem különféle rajzokat és képeket (pl. tervrajzokat, látképeket, arcképeket), sőt iratokat is. Az utóbbiak közül megemlítendők a Königliche Kameralische Mappirungs-Direction (Királyi Kamarai Térképészeti Igazgatóság) iratai (S 1), a Vízrajzi Intézet iratai (S 81), a Kataszteri iratok (S 79) és az Országos Földméréstani Intézet iratainak fennmaradt töredéke (S 92).

Ezen nyilvántartás 2014. június 30-ai állapota képekkel együtt elérhető: http://maps.hungaricana.hu/. A szkennelt dokumentumok digitális felvételen kutathatók.

A térképek nagyon jól használhatók a helytörténeti, történeti földrajzi kutatások során, a családkutatáshoz pedig a kataszteri térképek és iratok nyújthatnak értékes információkat.

A térképtár anyagát két kiállítás mutatta be a levéltárban:
1. Polgári térképezésünk múltja, térképkiállítás. A kiállítást rendezte dr. Varga Endre és dr. Glaser Lajos.
2. Archiv atlas. A Magyar Országos Levéltár térképkiállítása, 1983. december 5 - 1984. szeptember 26. Az ez alapján készült virtuális kiállítás:
http://www2.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/kozmuvelodes/kiallitasok/virtualis_kiallitasok/archiv_atlas.html.

Mikrofilmen:
Az OL különböző állagaiból kiemelt térképekről a VITUKI által készíttetett katalóguslapok (S) 1764-1865 X 4676 11236-11237
Bányakapitánysági térképek (S) 1932-1940 H 256
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6542
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro