U (6215) Fényképgyűjtemény - U szekció, 1000-2000 (Fondfőcsoport/Szekció)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:U (6215)
Ref. code AP:U
Title:Fényképgyűjtemény - U szekció
Creation date(s):1000 - 2000
Level:Fondfőcsoport/Szekció

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:152.95

Additional comments

Comments:A FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U SZEKCIÓ)
A Fényképgyűjtemény a Diplomatikai fényképgyűjteményből, a hozzá készült segédletekből, továbbá válogatott újkori iratok fényképeiből áll.
Jelentős a Magyarországon más levéltárakban és könyvtárakban őrzött levéltári anyag, amelyhez az ország határain kivül lévő levéltárak és könyvtárak magyar vonatkozású (Hungarica) anyaga szorosan kapcsolódik. Az természetes, hogy az egykor Magyarországgal közvetlen kapcsolatban lévő területek levéltárai azonos megítélés alá esnek az országban található egyéb levéltárakkal. Ezekben is javarészt ugyanolyan típusú oklevelek találhatók, mint a magyarországiakban. Jelentősen kibövül a Fényképgyűjtemény anyaga a Magyarországhoz soha nem tartozó területek levéltárainak folyamatos kutatása révén. E Hungarica gyűjtésnek nevezett tevékenység eredményeképpen jelentős okleveles anyag került be mikrofilmen a Magyar Országos Levéltárba az utóbbi évtizedekben. Túlnyomó részük nemcsak mikrofilmen, hanem kinagyított formában, egyedi jelzettel ellátva már kutatható.
Az eredeti levéltári anyagok mellett különböző céllal fényképek is kerültek a Magyar Országos Levéltárba. Ezek gyűjteménye kis részben nem iratjellegű fényképeket, nagy részben viszont iratfényképeket tartalmaz. Mára kijegecesedett általános alapelv szerint a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyagról készült másolatok az eredeti anyaghoz tartoznak, a Fényképgyűjteménybe csak azok kerültek, amelynek eredetije nem található a Levéltárban.
DIPLOMATIKAI GYŰJTEMÉNY
Egészen különálló részt képez a Fényképgyűjteményen belül a középkori oklevelek fényképeiből létrejött gyűjtemény. Különösen nagymennyiségű középkori oklevélfotó gyűlt össze az idők folyamán, amelynek a legnagyobb részét a Diplomatikai levéltár okleveleiről kutatási célra késztett fényképek tették ki. Az 1970-es évek elején elkezdődött a Diplomatikai levéltár mintájára a Fényképgyűjteményben található oklevelekhez az időrendi mutatók készítése, majd 1974-től rendszeressé vált a nem a Magyar Országos Levéltárban őrzött oklevelekről fénykép készítése, ezek sorszámmal való ellátása, s hozzájuk időrendi mutatólapok készítése két példányban. A fényképek mindegyike sorszámmal rendelkezik, a sorszámozás a 200.001. számmal kezdődik részben a Mohács előtti eredeti oklevelekhez hasonlóságának kifejezésére, részben azonban annak elkerülésére, nehogy számazonosság miatt összetéveszthetők legyenek a kétféle gyűjtemény darabjai.
A gyűjteménybe sorolt oklevelek fényképei országok és azon belül az őrző intézmények, továbbá az egyes levéltári egységek neve alatt találhatók. A Magyarországon őrzött középkori oklevelekről az azokat őrző intézményeknél lehet tájékozódni. A magyarországi levéltárakon kívül a következő országok középkori anyaga található a gyűjteményben: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Csehország, Hollandia, Horvátország, Jugoszlávia - Szerbia, Lengyelország, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán, Venezuela. Az országokon belül az egyes őrző intézményekről, illetve levéltári egységekről a segédletek adnak részletes felvilágosítást.
Az országon belül Pannonhalma, Esztergom és Veszprém egyházi levéltáraiból származó fényképek rendkivül jelentősek, a városok közül pedig Sopron levéltára áll anyagát tekintve az első helyen. A szomszédos országok levéltáraiból nálunk örzött fényképek rendkivül fontosak a kutatás szempontjából. Néhány hiteleshely: a Kolozsmonostori, a Leleszi és a Jászói konventek anyaga nélkül, de Pozsony vagy Kassa város levéltára nélkül sem lehet középkori történelmünket megismerni. A Pannonhalmi (1001), a Tihanyi (1055) alapítólevelek, az erdélyi német vendégeknek kiadott Andreanum (1224) történelmünk becses emlékei, s a kutatás számára a fényképek révén bármikor elérhetők. Nem jelentéktelen ma már az 1970-es évek vége óta mintegy évtizeden át rendszeresen gyűjtött anyag a Vatikáni Titkos Levéltárból. IV. Béla király aranypecsétes oklevelei, egyetemeink alapítólevelei mind ismeretlenek lennének számunkra, ha a Vatikánban nem maradtak volna meg.
Az anyag publikálása nem a gyűjtemények szerint oszlik meg. Ma már minden kiadvány, amely okleveleket közöl, mindig figyelembe veszi a bárhol másutt őrzött példányokat is. Ez természetes, hiszen a levéltáraink és a bennük található oklevelek nagy mértékben összefüggnek.
SEGÉDLETEK
Leltárkönyvek: A darabszinten nyilvántartott gyűjtemény minden egyes darabjáról megfelelő adatsorok állnak rendelkezésre. Ezek javarészt az anyag egyes darabjainak nyilvántartását szolgálják.
Törzskönyvek vagy Számkönyvek: Kötetbe kötött lapokon, jelzet-rendben tartalmazza az egyes oklevelek adatait, azaz az oklevél jelzetét, szekciószámát és a fényképek számát.
Cédulamutatók: Az egyes oklevelek azonos adatai a gyűjtemény létrehozása óta cédulákra kerülnek és a cédulákat különböző szempontok szerint csoportosítják.
Kékcédulák vagy időrendi mutatólapok: A legteljesebb segédletsorozat: az un. kékcédulák, vagyis időrendi mutatólapok, amelyen megtalálható minden oklevélszöveg kelte, kiadója, a gyűjteménybe kerülés előtti, tehát eredeti levéltári jelzete, valamint a jelenleg használatos sorszáma. Ezenkívül utalás található az oklevél fentmaradási formájára, a megpecsételés módjára.
Kiadói mutató: A kékcédulák két példányban készültek, s a másodpéldányok a kiadók szerint lettek csoportosítva.
Elenchusok: Az alapos munkával készített elenchusok nemcsak felsorolják az iratokat eredeti rendjükben, hanem rövid, többnyire latin tartalmi kivonatot is adnak, s gyakran betűrendes mutató is készült hozzájuk. Egyes levéltárak elenchusai is mikrofilmre lettek véve, illetve nagyítás készült róluk. Az eredeti jelzetrendben segítséget jelentenek a kutatásban. Ezek az elenchusok is részben a Fényképgyűjteményben, részben azonban a Mikrofilmgyűjteményben találhatók.
Számítógépes adatbázis: Az 1970-es évektől kezdve az egy évszázada készülő kékcédulák egyes adatainak és a regeszták szövegének számítógépre vitele folyamatos. Megtalálható az interneten (www.natarch.hu) és CD-ROM-on.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6831
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro