E (697) Magyar (pozsonyi) kamarai levéltár, 1517-1900 (Fondcsoport/Levéltár)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:E (697)
Ref. code AP:E
Title:Magyar (pozsonyi) kamarai levéltár
Creation date(s):1517 - 1900
Level:Fondcsoport/Levéltár

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:1239.16

Additional comments

Comments:A magyar királyi kamarát Budán 1528-ban hívta életre I. Ferdinánd király, és később, 1531-ben a török támadása miatt Pozsonyban szervezte újjá. Feladata a királyi kincstár birtokainak, rendes és rendkívüli jövedelmeinek igazgatása, kezelése és ellenőrzése volt. A magyar királyi - 1748-tól magyar királyi udvari - kamara az ország törvényei szerint ugyan közvetlenül az uralkodónak volt alárendelve, a gyakorlat szerint azonban a bécsi udvari kamara nagy befolyással volt a magyar kincstári ügyekre az uralkodónak tett véleményezései, tanácsai folytán. Az egyes korszakok politikai viszonyaitól, a kamarai főhivatalnokok politikai szándékaitól függően az uralkodóval való közvetlen kapcsolat hol erősebb, hol gyengébb lett.

A kamara - különösen a XVIII. sz. első feléig - az akkori Magyarország területén nem rendelkezett még kizárólagos illetőséggel, sem csorbítatlan hatáskörrel; a feladatokban osztozott más kamarai szervekkel - pl. a szepesi, vagy az alsóausztriai kamarával.

A történeti körülmények következtében a kamara sokáig Magyarország egyetlen újtípusú központi kormányhatósága volt. A helytartótanács felállításával 1724-ben a magyar kamarának ez a "hegemóniája" megtört, és jelentősége - mint a magyar kincstári igazgatás központi szervének - 1848-ig, fennállásának végéig nem csökkent.

II. József mindenre kiterjedő reformjai a magyar kamarát is érintették: 1785-1790 között be kellett olvadnia a helytartótanácsba. 1790 után azonban újból önálló kormányhatóságként működött egészen 1848-ig, amikor az első magyar felelős minisztérium kezébe kerültek a kincstári ügyek is.

A kamarai levéltár 1874-ben került az újjászervezett Országos Levéltár kebelébe. Anyagát a kamara fennállása idején és azután is sok esetben és nagymértékben selejtezték. Ezeknek a selejtezéseknek estek áldozatul pl. a számvevőségi iratok is, amelyekből sajnálatos módon már csak "mutatóba" maradtak meg kisebb egységek.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=817
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro