XXIX-D-1 Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV), 1948-1998 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:XXIX-D-1
Ref. code AP:XXIX-D-1
Title:Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV)
Creation date(s):1948 - 1998
Creation date(s), remarks.:1948 - 1998
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:8.04
Raktári egységek:Kisdoboz : 67 (8.04 ifm)

Additional comments

Comments:1947. december 1-én a Közmunka Tanács Építészeti és Racionalizálási osztályából szövetkezeti formában megalakult az Építéstudományi Központ. Vezetője Perényi Imre volt. Az Építészeti osztály tervezéssel, a Költségvetési és Szervezési osztály pedig az első normatívák kialakításával foglalkozott. 1948-ban a szövetkezeti forma államosítás alá került, így Építéstudományi Intézet névvel alakult meg az első állami tervező intézmény (igazgatója Perényi Imre). Három tervező osztálya volt: Lakásépítési osztály, Középületépítési osztály és Mezőgazdasági épület építési osztály. 1948 nyarán az Intézet három intézményre vált szét: Építéstudományi Intézet (ÉTI; kutatómunka), Ipari Tervező Intézet (ITI), Magasépítési Tervező Intézet (MATI). 1949 IX. 2-án a Népgazdasági Tanács 139/8/1949 sz. határozatában elrendelte, hogy a MATI honvédelmi célú tervezéssel foglalkozó osztályából alakítsák meg a Honvédelmi Épülettervező Iroda Nemzeti Vállalatot. Alapítólevele 1949. X. 12-én kelt, felügyeleti szerve ekkor és egész állami korszakában az Építésügyi Minisztérium illetve az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium volt. Nevét 1950. III. 9-én Általános Épülettervező Iroda Nemzeti Vállalatra változtatták. 1950. X. 10-től állami vállalat. Fő feladata volt a különböző fegyveres testületek, politikai és társadalmi szervezetek részére középületek és lakások tervezése, beleértve a terület- és tájrendezést, geodéziát, közmű- és mélyépítési munkát (Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium létesítményei, pl. laktanyák, szovjet katonai beruházások). Épületeinek jelentős részét tehát nem lehetett publikálni, számos más munkája azonban sikeres lett. Néhány nagyobb munka: - lakótelep Kecskeméten (a Kecskeméti Házgyár bázistervezőjeként) - városközpont szintén Kecskeméten - lakótelep Kiskunfélegyházán - Bp. II. kerületi Ezredes utcai lakótelep (az egyik utolsó munka) - Petőfi Csarnok - Bocskai úti piac - OKISZ-székház - Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt - Országos Rendőrfőkapitányság régi székháza - SZOT toronyház - oktatási épületek Egerben, Veszprémben, Salgótarjánban - egészségügyi épületek: Ajkai Kórház, Kútvölgyi úti Állami Kórház, a Rókus Kórház rekonstrukciója, Nyíregyházai Megyei Kórház - gyógyászati épületek: Hajdúszoboszló, Bükfürdő, Hévíz - üdülők: balatonaligai és balatonföldvári MSZMP-üdülők, balatonfüredi Annabella Szálloda Jelentős exportmunkákat is végzett, főleg Kelet-Európában és a harmadik világban, (de az NSZK-ban és Ausztriában is). Néhány példa: - Hafez Asszad Hadmérnöki Akadémia, Aleppo - drezdai szálloda, étterem, könyvtár - iraki lakóépületek - indiai datolyafeldolgozó üzem - líbiai katonai létesítmények főleg statikai tervezése - kb. 40 könnyűszerkezetes gépkocsiszerviz szerte Kelet-Európában - határőrtiszt-képző iskola Vietnamban Komoly alkotó bázisa volt a magyar épülettervezésnek, minden területen elismert szakemberek irányították a tervezési munkákat. Számos Ybl-díjas építészt foglalkoztatott. Állandó megbízói, korrekt munkakapcsolatai voltak. 1963. VI. 1-én átszervezték: a kisebb termelő egységeket nagyobb, ütőképesebb egységek váltották föl. 1968. I. 1-ig É. M. Általános Épülettervező Vállalat volt a neve, ekkortól már csak Általános Épülettervező Vállalat, elhagyva a felügyeleti szerv megjelölését. A tervezésen kívül építőipari kutatással, fejlesztéssel, irodabútor-tervezéssel, sokirányú szakértői tevékenységgel is foglalkozott (speciális szakterülete volt az akusztika), nemkülönben geodéziai, sőt, a ?80-as években számítástechnikai szolgáltatásokkal. Míg az állami vállalatokról szóló 1984. X. 30-án kelt törvény alapján a többi tervezőirodában 1985-1986-ban önkormányzati testületek alakultak, addig az ÁÉTV továbbra is államigazgatási felügyelet alatt maradt, és ez megnehezítette a vállalat alkalmazkodását az évtized végi új helyzethez. Líbiai exporttervezési munkák céljára alapította az ÁÉTV a Líbiai Arab-Magyar Katonai Építő Vállalatot; az első ún. military camp tervezése a vállalat fennállásának legnagyobb éves árbevételét eredményezte, a további munkákat azonban nem fizette ki a líbiai fél. Ennek következményei az 1980-as évtized második felén végigkísérték a vállalatot (a 40 millió Ft-os veszteség utolsó részletét 1990-ben írták le). A bérfejlesztési lehetőségek lecsökkentek, a legjobb szakembereket már nem tudták megfizetni, jelentős részük megvált a vállalattól; az 1983-as kötelező létszámleépítésig 600 fő körüli létszámból 1990-re mindössze 146 maradt. Hozzájárult a helyzet romlásához a két legfontosabb megrendelő, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium beruházási tevékenységének leállása. Az állami beruházások általában is csökkentek. A változó piaci igények és a rendszerváltás nyomán a vállalat belső szervezete szétzilálódott. A kiesett tervezői piacot átmenetileg pótolta az 1951-1953-ban épült, Krisztina krt. 99. sz. alatti székház üresen álló irodáinak kiadása, de az épület karbantartására már nem futotta. Tovább rontotta a helyzetet a székház körüli tulajdoni vita a Városépítési Tervező Intézettel (VÁTI). 1991. novemberében az Állami Vagyonügynökség engedélyt adott a társasággá alakulásra (Tabán Rt. vagy Tabánterv Rt. lett volna a neve), de - elsősorban a jogutódlás következményeitől tartva ? senki sem akart részvényt vásárolni, sem kft.-ben részt venni. 1992. IV. 8.-án a vállalat csődöt jelentett. 1992. IX. 22-én az ÁVÜ vállalati biztost nevezett ki a bejelentett öncsőddel kapcsolatos feladatok megoldására és a jogutód nélküli végelszámolás előkészítésére. 1992-ben további létszámleépítéseket hajtottak végre. A vállalatot végül felszámolási eljárással szüntették meg, amely 1994. II. 4-én kezdődött, és 1998. XII. 29-én zárult le. Az Új Magyar Központi Levéltár részére 1982-ben 55, 1985-ben 50 középület tervét adták át; a tervanyag 2002-ben a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. őrizetébe került. Egyéb maradandó értékű iratai 1988-1989 folyamán és 2005-ben kerültek Levéltárunkba ? ez az anyag raktári jegyzék alapján kutatható.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Lángliliom u. 4.
 

Files

Files:
  • 10271_Assist_1.64027482E9.xls
  • 10271_Assist_2.84376115E9.doc
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=9432
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro