XXIX-F-388 Paksi Atomerőmű Zrt., 1976-2001 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:XXIX-F-388
Ref. code AP:XXIX-F-388
Title:Paksi Atomerőmű Zrt.
Creation date(s):1976 - 2001
Creation date(s), remarks.:1976 - 2001
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:15.72
Raktári egységek:Kisdoboz : 131 (15.72 ifm)

Information on content and structure

Accruals:220 - HU_MNL_OL/G/00142/2016

Conditions of access and use

Access regulations:A kutatást az iratátadó szerv által kiadott nyilatkozat nem engedélyezi
Reproduction conditions:A másolatkészítést az iratátadó szerv nem engedélyezi
Language:Magyar
Finding aids:Dobozjegyzék

Additional comments

Comments:1966. december 28-án aláírt magyar?szovjet államközi egyezmény tette lehetővé az első magyarországi atomerőmű létrejöttét. Az egyezmény szerint a két kormány illetékes szervei útján együttműködik egy voronyezsi típusú atomerőműnek a Magyar Népköztársaságban történő létesítésében és üzembe helyezésében. 1967. február 16-án az iparági zsűri az erőmű végleges telephelyéül Paksot jelölte ki. 1967. június 3. és június 22. között magyar delegáció utazott Moszkvába, ahol a két tervező intézet (Tyeploenergoprojekt és ERŐTERV)elfogadta a hazánkban építendő 800 MW-os atomerőmű hazai szakemberek által kidolgozott feladattervét. 1968. december 22-én aláírták a Paksi Atomerőmű műszaki tervének jóváhagyó okmányát. Az építkezés már 1969-ben megindult, de pár hónap múlva leállt, és csak 1973-ban folytatódott, s 1975. október 3-án került sor az ünnepélyes alapkő letételre. A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976. január 1-jei hatállyal kezdte meg működését a Magyar Villamos Művek Tröszt közvetlen felügyelete alatt. Feladata az üzemvitelre történő felkészülés és a beruházási munkákban való részvétel. A 3296/ 1976. MT. sz. határozat jóváhagyta a PAV ideiglenes beruházási tervjavaslatát (1986. szeptemberében véglegesítik). 1976. október 14-én alakult meg a Paksi Atomerőmű Kormánybizottság, amelynek feladata: ?gondoskodik a Minisztertanács által jóváhagyott, Paksi Atomerőmű beruházási határozatban foglalt, összefoglaló ütemterv szerinti megvalósításának állami szintű koordinációjáról, irányításáról és ellenőrzéséről, elsősorban a reaktorblokk határidőre történő üzembe helyezése tárcaközi feltételeinek biztosítása segítségével.? 3045/ 1978. MT. sz. határozat előírta a Paksi Atomerőmű Állami Indító és Ellenőrző Átvételi Bizottság (Indító Bizottság) megszervezését, melynek elnöke a Paksi Atomerőmű Kormánybizottság elnöke; tagjai a belügy-, az egészségügyi, a honvédelmi, a közlekedési, a mezőgazdasági, a munkaügyi, a nehézipari és az oktatási miniszterek, valamint az Országos Atomenergia Bizottság, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, az Országos Vízügyi Hivatal elnökei, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára által kijelölt képviselők voltak. Az Indító Bizottság jogköre a Paksi Atomerőmű üzembe helyezésének engedélyezésére terjedt ki, feladatául pedig olyan ellenőrző és engedélyezési tevékenységet írtak elő, amely elősegítette és lehetővé tette, hogy az atomerőmű megfeleljen az ilyen létesítményekre vonatkozó általános biztonsági követelményeknek. 1979. január 20-án az eredeti határidőhöz képest három éves késéssel megkötötték az 1. és a 2. blokk anyagainak és berendezéseinek szovjet?magyar szállítási szerződését. A szerződés szerint a gépbeszerzési és szerelési költségek 50%-a a magyar felet terhelte, 30%-át vállalta a szovjet partner, 20%-át pedig tőkés importból kellett biztosítani. Így az eredetileg tervezett 10 millió dollár helyett annak már mintegy tízszeresét kellett az építkezéshez biztosítani. A Paksi Atomerőmű Vállalat és az Erőmű Beruházási Vállalat az üzembe helyezési szerződést 1979. október 8-án kötötte meg, a szovjet Atomenergoexporttal pedig 1980. március 20-án írták a szerződést, amelyben csak nehezen tudtak megegyezni a dokumentáció komplettségéről és a szállítási határidőről. Az első párhuzamos kapcsolásra 1982. december 28-án került sor (1. blokk). A 2. blokkot 1984. szeptember 6-án, a 3. blokkot 1986. szeptember 28-án, a 4. blokkot pedig 1987. augusztus 16-án indították be. A hazai villamosenergia-szolgáltatást 1992. január 1-ével a Magyar Villamos Művek Rt. keretében kétszintű részvénytársasági formába szervezték át. A felső szint maga az erőművek és szolgáltatók tevékenységét koordináló MVM, a második szinten helyezkedik el az állami vállalatból 1991. december 31-én részvénytársasággá alakult Paksi Atomerőmű is. A zártkörű alapítással létrehozott Paksi Atomerőmű Rt. megalakulásával új tulajdonosi, irányítási, működési és felügyeleti szervezet jött létre. Tulajdonának 50 százaléka az MVM Rt., 49,84 százaléka az Állami Vagyonügynökség kezelésébe került, a maradék 0,16 százaléknak 11 települési önkormányzat lett a tulajdonosa.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Lángliliom u. 4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozott
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=9572
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro