B (134) Erdélyi kancelláriai levéltár, 1686-1900 (Fondcsoport/Levéltár)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:B (134)
Ref. code AP:B
Title:Erdélyi kancelláriai levéltár
Creation date(s):1686 - 1900
Level:Fondcsoport/Levéltár

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:493.41

Additional comments

Comments:Az Erdélyi Udvari Kancellária levéltárának mennyiségileg legnagyobb része a Kancellária fondja. Ez az iratanyag nem a teljes dokumentum-anyag, amelyet a hatóság működése során termelt. A Kancelláriának az iktatás bevezetése (1775) előtti anyagát 1775-től kezdődőleg erősen selejtezték, s a maradékot rendezték újra.

A Kancellária fondján kivül a levéltárba tartoznak olyan kisebb fondok vagy fondtöredékek, mint tisztviselőinek iratai (vagy más olyan, nem-kancelláriai tisztviselőké, akik a hatósági hierarchia egyik vagy másik posztján Erdély ügyeit intézték), udvari ügyvivők fondjai, királyi biztosok iratai s végül ma gyűjteményként kezelt egyes iratok (elsősorban országgyűlési tárgyúak).

A levéltár első ismertetése Tagányi Károly műve (Az erdélyi udvari kancelláriai levéltár, Bp. 1898); ez Tagányi más levéltárismertetőihez hasonló rövid áttekintés az anyagról. Az Országos Levéltár anyagának alapleltári felvételekor Wellmann Imre készített kitűnő, részletes alapleltárat e levéltárról. (Az Erdélyi Kancellária Levéltára. Levéltári alapleltárak. I. Országos Levéltár 3. Bp. 1952.) Sorban utánuk az e repertórium szerzője által készített ismertetö leltár következik; e szerző "Erdélyi kormányhatósági levéltárak" c. kötetében jelent meg, annak I. részeként.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=191
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro