I (2060) Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok - I szekció, 1000-1919 (Fondfőcsoport/Szekció)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:I (2060)
Ref. code AP:I
Title:Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok - I szekció
Creation date(s):1000 - 1919
Level:Fondfőcsoport/Szekció

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:51.69

Additional comments

Comments:Az ismertetésre kerülő iratok és iratcsoportok négy bécsi központi levéltárból, az Ausztria és Magyarország által 1926-ban megkötött badeni egyezmény értelmében kerültek az Országos Levéltár birtokába. Az ekkor átadott iratanyagnak azonban mennyiségileg (és minőségileg is) kevésbé jelentős részét alkotják, nagyobb részét beosztották vagy visszahelyezték az Országos Levéltárban őrzött, történetileg kialakult irategyüttesekbe, illetve a már itt kialakított gyűjteményekbe.

Az iratanyag a Saint-Germain-i és a trianoni békeszerződés felhívására barátságos megegyezés eredményeként, mint "magyar szellemi tulajdon" került átadásra. Eredetét, létrejöttét tekintve rendkívül sokrétű. Az iratokat részben magyar hatóságok hozták létre működésük során, és ezek megszűntével funkcionálisan vagy más módon (pl. hadizsákmányként) kerültek a megfelelő bécsi hatóság irattárába, majd levéltárába. Másik részét a Magyarországnak a Habsburg-birodalomban való négyévszázados betagolódása alatt fennálló, ténylegesen vagy jogilag is "közös" hatóságoknak vagy helyi szerveiknek a magyar ügyek tárgyalása során keletkezett iratai alkotják. Ezeket többnyire e hivatalok regisztratúrájának egy különálló része (általában már a hivatal működése során kialakított tárgyi sorozat) vagy a magyar referensek hivatali hagyatéka foglalta magába. Külön, az előbbieknél kisebb terjedelmű iratanyagot felölelő típust képviselnek egyes, részben "udvari" alkalmazásban álló személyeknek a magyar történelemre vonatkozó tudományos vagy személyes hagyatékai, amelyek vétel vagy ajándékozás útján kerültek a bécsi levéltárakba. Végül az átadott iratok között szerepelnek a Staatsarchiv és a Hofkammerarchiv oklevél- és iratgyűjteményeinek olyan darabjai is, amelyeket magyar intézmények és személyek hoztak létre, vagy rendeltetésszerűen hozzájuk kerültek, illetve - kis részben - különleges magyar vonatkozással bírnak.

Bármennyire "elsőrendű, mennyiségileg is tekintélyes kultúrjavakkal" gazdagodott is hazánk - mint azt Károlyi Árpád, a tárgyalásokon résztvevő levéltári delegáció vezetője kiemelte, kétségtelen, hogy a "közös" hatóságok Magyarországot érintő iratanyagának legjava a megfelelő bécsi levéltárakban maradt. Tudományos szempontból azonban csak helyeselni lehet a magyar fél álláspontját, hogy nem törekedett szervesen összetartozó irategyüttesek megbontására és a vitathatatlanul magyar provenienciájú iratanyagon kívül csupán olyan iratcsoportokat igényelt, amelyek átadása a bécsi törzsanyag egységét nem veszélyeztette.

A magyar hatóságok iratanyagát saját levéltárukba helyezték vissza, míg az 1526 előtti okleveleket a Mohács előtti gyűjteménybe sorolták be. Az ismertetett anyag nagy része más levéltárakba nem sorolható be. Az állagok nagyrészt az eredeti rendet (többnyire időrendet) követik, néhány állagot az Országos Levéltárban tárgyilag rendeztek.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=2335
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro