T (6106) Tervtár - T szekció, 17. sz.-20. sz. (Fondfőcsoport/Szekció)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:T (6106)
Ref. code AP:T
Title:Tervtár - T szekció
Creation date(s):17th cent. - 20th cent.
Level:Fondfőcsoport/Szekció

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.64

Hagyományos darabonként nyilvántartott adathordozó

Darabszám (levéltári egységek):Térkép : 124
Tervrajz : 10 071
Fénykép : 13

Information on context

Archival history:Üres szám: T 76-78
Átadva Csehszlovákiának: T 72

Additional comments

Comments:A tervtár gerincét a levéltár különböző állagaiban őrzött iratok mellől a proveniencia elvének figyelembevételével kiemelt tervrajzok alkotják, ezeken kívül gyűjtéssel (vásárlás, ajándék stb.) és különféle intézményektől történt átvétel útján is kerültek ide tervdokumentumok. A kiemelés azt jelenti, hogy a levéltár más fondjaiból és állagaiból kiemelték az iratok mellől a tervrajzokat, kezdetben csak a nagyalakúakat, melyeket nem tudtak az iratok mellett tárolni. Egyes egykori kormányhatóságok (pl. helytartótanács, kamara) iratanyagából még e kormányszervek működése idejében kiemelték a nagyméretű terveket, és ezek a gyűjtemények képezték a tervtár alapját. A T szekció két nagy fondja a Kormányhatósági levéltárakból kiemelt tervek és a Családi fondokból kiemelt tervek. Ezen belül egy-egy kormányszerv, illetve családi levéltár tervdokumentumai önálló törzsszámon kerültek elhelyezésre. Az 1960-as években szervezett akció indult a tervek kiemelésére. De így sem volt következetes és teljes a kiemelés. Az iratok mellett még szép számmal maradtak tervrajzok. A kiemeléskor sajnálatos módon nem mindig készültek utalólapok, illetve konkordanciajegyzékek, így a tervrajzokhoz tartozó iratok megkeresése sokszor külön kutatómunkát igényel. A tervtár anyaga nagymértékben gyarapodott az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 1925. január 19-ei ülésén hozott, építészettörténeti gyűjtemények létesítésére vonatkozó javaslata következtében. Az anyag összegyűjtésére alakult bizottság szállíttatta be, főleg 1925-1930 között, az egyes közhatóságoktól és magánszemélyektől átvett, ill. megvásárolt tervrajz-sorozatokat. A gyűjtemény végül nem jött létre, de nagyobb mennyiségű építészeti terv került be a levéltárba ajándékozás és vásárlás útján, pl. Ybl Miklós terveit (T 9) 1927-1928 folyamán helyezték el a levéltárban. A tervtár többnyire kéziratos, latin és német nyelvű, 18-19. századi tervrajzokat tartalmaz, melyek iratanyag mellékleteiként keletkeztek. Köztük különböző épületek (paloták, várak, kastélyok, gazdasági épületek, istállók, vendégfogadók) tervein kívül, kertek, különféle tereptárgyak (pl. utak, hidak, átereszek, gátak), esetenként gépek rajzait is őrizzük. De előfordulnak arcképek és fényképek is az egyes fondokban, állagokban. A Tervtár jegyzéke online (http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/segedletek/papiralapu_segedletek.html) elérhető. A tervrajzok között jelentős számú a nevesebb építészek (pl. Pecz Samu, Schickedanz Albert, Gerster) hagyatéka, melyek számos építésznek, művészettörténésznek nyújtanak kutatásaikhoz segítséget.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6717
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro