P 363 Apponyi I. Antal, 1790-1855 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 363
Ref. code AP:P 363
Title:Apponyi I. Antal
Creation date(s):1790 - 1855
Creation date(s), remarks.:1790 - 1855
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.10
Raktári egységek:Nagydoboz : 1 (0.1 ifm)

Additional comments

Comments:Apponyi Antal (Appony, 1782. szeptember 7?Appony, 1852. október 17.) Apponyi Antal György gróf és Lodron-Laterano-Castelromano Karilna grófnő második fiúgyermeke. Apponyi Antal a kozmopolita, magyarul alig tudó arisztokrácia soraiba tartozott. Korán diplomáciai pályára lépett. (DIÓSZEGI, 1960. 880.) - 1806-ban az osztrák würtembergi követségnél kezdte hivatali pályáját. - 1809-ben bádeni követ - 1815-ben, 33 éves korában firenzei követté nevezték ki. - 1820?1824 római követ - 1825-ben londoni követ - 1825 januárjában diplomáciai missziót vezetett Nápolyba. Megbízatását eredményesen teljesítette: a két Szicíliai Királyság az uralkodóváltozás ellenére Ausztria alárendeltje maradt. - 1825?1848 párizsi követ. Franciaországban a legitimizmus elvei alapján az osztrák?francia kapcsolatok elmélyítésén dolgozott, konzervatív magatartása miatt a francia liberális ellenzék részéről sok támadás érte. Az 1840-es években jelentős mértékben hozzájárult a júliusi monarchia és Ausztria együttműködésének kialakításához. Nem csupán fiát Rudolf grófot (1812?1876), hanem az ugyancsak Rudolf névre hallgató unokaöccsét is maga mellé vette a párizsi követségre (FRANK T., 1978. 482.). Hosszú diplomáciai pályafutása alatt mindvégig az osztrák konzervatív iskola képviselője maradt. Tevékenységéről Metternich több alkalommal elismeréssel nyilatkozott. 1848-tól haláláig visszavonultságban élt. Felesége Nogarolla Teréz grófnő (1790?1874), akivel 1808-ban házasodtak össze. Gyermeik Rudolf (1812?1876), Gyula (1816?1856) és Mária (1821?1883), aki előbb gróf Eszterházy Albert (1843), majd báró Wenckheim Viktor felesége (1852) lett. A fóti levéltárban található Apponyi Antal fond meglehetősen töredékes. Említést érdelmel azonban a 2. tétel alatt őrzött útinaplói. Diplomáciai tevékenységéről sajnos kevés található. Erre vonatkozóan az OszK Kázirattárában található gyűjtemény sokkal bővebb tájékoztatás nyújt. (OSZK Kézirattár. Fond II. Apponyi Antal.) Döntően levelezés (4203 db). Bibliográfia: - DIÓSZEGI ISTVÁN: Az osztrák külpolitika az olasz forradalmi mozgalmak ellen. Kiadatlan Metternich-levelek az Országos Széchenyi könyvtár Kézirattárában. Sz. 94 (1960). 878?894. - FRANK TIBOR: Apponyi Rudolf londoni követsége (1856?1871). In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974?1975. Bp., 1978. 481

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Nem áll rendelkezésre
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=5510
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro