P (3642) Károlyi család nemzetségi levéltára, 1246-1966 (Fondcsoport/Levéltár)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P (3642)
Ref. code AP:P
Title:Károlyi család nemzetségi levéltára
Creation date(s):1246 - 1966
Level:Fondcsoport/Levéltár

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:294.33

Additional comments

Comments:P 392-398, 404-419, 1501-1512, 1531-1535 A Kaplyon nemzetségből származó 1609-ben bárói, majd 1712-ben grófi rangra emelt család levéltára. Adomány, vásárlás és házasság révén a család hatalmas birtokokat szerzett Szatmár, Szabolcs, Bihar, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Heves, Abaúj, Csongrád, Békés, Nyitra, Pozsony megyékben. A levéltár tartalmazza a nagykárolyi, fehérgyarmati, ecsedi, nyírbátori, salánki, füzérradványi, suránymegyeri, fóti, vásárhelyi uradalmak megszerzésével, igazgatásával, és gazdálkodásával kapcsolatos iratokat. Jelentősek a családtagok iratai, pl. Károlyi Sándor kuruc generális, a szatmári béke szerzője, majd császári altábornagy, helytartótanácsi tanácsos levelezése és iratai, amelyek fontos adalékokkal szolgálnak a Rákóczi szabadságharcra: Károlyi György vagyonjogi iratai és közéleti tevékenységével, hivatali, egyesületi és társulati tisztségeivel kapcsolatos dokumentumok (Magyar Tudós Társaság, Magyar Gazdasági Egyesület, Nemzeti Színház, Tisza, Maros szabályozás, Budapesti Lánchídtársulat, Pesti lóverseny), Károlyi Mihály köztársasági elnök működésére vonatkozó iratok, valamint a több ezer darabból álló missilis gyűjtemény és rokon Bosnyák és Harruckern családok levéltára. A levéltár őrzésére és rendezésére a család mindig is nagy gondot fordított, 1482-től 1785-ig a nagykárolyi kastélyban őrizték, majd a Hóra és Kloska felkelés idején Pestre szállították és a család Úri utcai palotájában helyezték el, 1916-ban pedig a Szentkirályi út 35-ben nyert elhelyezést, ugyan 1954-től már az OL kezelésében, majd 1998-ban a MOL Bécsikapu téri központi épületébe került elhelyezésre. A kutatás során jól használható: Bakács István (szerk.): A Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára. Bp., 1965. Levéltári Leltárak 33. Éble Gábor: A gróf Károlyi nemzetség levéltára. Közzéteszi: Sunkó Attila. Fons. IV. (1997) 2. 179-194. A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor. S.a.r. Géresi Kálmán. I-V. kötet. Bp., 1882-1897. A nagykárolyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története. I-II. A család megbízásából kiadja gróf Károlyi László. Bp., 1911. A levelezéshez (P 398) külön jegyzék áll rendelkezésre a levélírók és címzettek abc rendben.
 

Files

Files:
  • 3642_Assist_3.36614912E9.jegyz.doc
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=5544
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro