P 2319 Melczer Béla hagyatéka, 1888-1985 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:P 2319
Ref. code AP:P 2319
Title:Melczer Béla hagyatéka
Creation date(s):1888 - 1985
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.48
Raktári egységek:4 kisdoboz

Information on context

Name of the creator / provenance:kellemesi Melczer Béla (1892-1965)
Administration history:Kellemesi Melczer Béla Melczer Aladár (1863–1926) és Hanzély Margit (1871–1941) második gyermekeként született Budapesten, 1892. március 25-én és Sajóörösön halt meg 1965. február 18-án.
Archival history:Az iratanyag vétel útján, rendezett állapotban került a levéltár birtokába a 03/44-1/2013 OL ügyiratszámon.
Az iratanyagból 3 db nyomtatványt a MNL OL Könyvtárában helyeztünk el:
Melczer Katalin: Adalékok az eperjesi és kellemesi Melczer család sajóörösi történetéhez (2 pld.) – kvt. lelt. sz.: 56087-56088
Kiss Ákos: Aynard várának egykori helye. Archaeologiai Értesítő (1961) 122-125. Különlenyomat – kvt. lelt. sz.: 56089

Information on content and structure

Content:Az 1. tételt a Melczer család 105 db fényképet tartalmazó fotóalbuma alkotja, amely nem csak külső, hanem szobabelsőben készült felvételeket is tartalmaz, s így életmódtörténet szempontjából igen jelentős vizuális forrás. A képek jelentős része feliratozva van, így azokon látható személyek többsége beazonosítható.
A 2. tétel egy több, mint 250 darabból álló 20. századi gyászjelentés-gyűjtemény (1916-1985), melyek között Melczer Béláé is megtalálható.
Az iratanyag legnagyobb részét (3–6. tétel) Melczer Béla genealógiai kutatásainak anyaga alkotja. A 3. tételben külön, kemény kartonra készült leszármazási táblák (Bárczay, Kemény, Rhédey, Kendeffy, Fényes de Dengelegh családok) találhatók. A 4. tétel rendezett, az egyes családokra vonatkozó genealógiai táblák kézzel készült tisztázatait és esetlegesen a családra vonatkozó genealógiai levelezést gyűjti egybe, családonként külön palliumba helyezve Cs 0–Cs 75 jelzéssel ellátva a palliumokat (ebből csak 62 van meg). Az 5. tételben hasonló, de teljesen rendezetlen, kevert anyag található, jegyzetfüzetek, piszkozat jellegű családfák, családtörténeti témájú levelezés alkotja. Az anyag nehezen használható, mivel sokszor csak keresztnévvel hivatkozik az egyes személyekre, így tulajdonképpen csak maga Melczer Béla igazodhatott el benne. A 6. tétel különböző korabeli genealógiai munkák és okmánytárak (Nagy Iván, Kempelen, Fejér: Codex diplomaticus) mutatóit, valamint különböző névmutatókat tartalmaz.

Conditions of access and use

Access regulations:Az iratanyag kutatási korlátozás alá nem esik.

Additional comments

Comments:

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Leírási egység állapota:Aktív (alapértelmezett)
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Nem áll rendelkezésre
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=774842
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro