XXIX-F-346 LAMPART Vegyipari Gépgyár és jogelődei, 1948-1989 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:XXIX-F-346
Ref. code AP:XXIX-F-346
Title:LAMPART Vegyipari Gépgyár és jogelődei
Creation date(s):1948 - 1989
Creation date(s), remarks.:1948 - 1989
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:0.60
Raktári egységek:Kisdoboz : 5 (0.6 ifm)

Additional comments

Comments:A vállalat legkorábbi jogelődjének az 1883-ban Kőbányán alapított Testory-féle Fém- és Lámpaáru Gyár Rt. tekinthető. Főként lámpák és zománcozott termékek gyártásával foglalkozott. A vállalat elnevezése 1886-ban Magyar Fém- és Lámpaárugyár Rt-re változott. Az 1929-es válságot követően a vállalat fő részvényese a Magyar Általános Hitelbank (MÁH) döntése értelmében a Győrffy-Wolf Fémáru Rt. 1932-ben beolvadt a Magyar Fém- és Lámpaárugyárba. Ezt követően 1933-től kezdték használni a ?LAMPART? márkanevet. 1935-ben került sor a Magyar Fém- és Lámpaárugyár Rt. és a Soroksári úti Fegyver és Gépgyár Rt. egyesítésére, az új vállalat neve Fémáru-, Fegyver és Gépgyár Rt. lett. A II. világháborút követően a vállalat neve Lampart Művek Rt-re változott, majd az 1948-as államosítást követően a profilírozás keretében a részvénytársaság kőbányai telephelyét leválasztották, majd Lampart Zománcárugyár Nemzeti Vállalat néven új társaságot hoztak létre. A profilozás keretében az alumínium hengerművet ALBART néven önálló vállalattá szervezték. A hasonló profilú kisebb vállalatokat (ROMIL?zománcáru üzem, Fusch gyár, Schlichter gyár, Gamma Öntöde, Váza Rt.) 1949-ig bezárólag a vállalathoz csatolták. Nem sokkal később a Váza Rt.-t ismét leválasztották és a Budafoki Zománcedénygyár N.V.-be olvasztották. Ezt követően jelentősen megnőtt a vegyipari gépgyártás kapacitása. 1951. január 1-vel a vállalat neve Kőbányai Zománcárugyárra változott. Még abban az évben az öntödét az ALBART-hoz csatolták, így immáron csak a saját szükségleteik kielégítésére maradt egy kisebb vasöntöde. 1958-at követően a Gazdasági Bizottság országos szintű vállalati szerkezeti átalakítás mellett döntött. A ipari koncentráció részeként nagyvállalatok alakításával bízta meg a Kohó- és Gépipari Minisztériumot (10 318/1958 GB. határozat). A KGM 27 267/1958. számú határozatával létrejött a Zománcipari Művek (ZIM). Az új vállalat a Lampart, a Budafoki Zománcedénygyár, a Bonyhádi Zománcművek, a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár, a Kecskeméti Gépgyár, valamint a Központi Lemezleszabó összevonásával valósult meg. A Lampart ezt követően, mint a Zománcipari Művek Központi gyáregysége működött. Elnevezése előbb ZIM Lampart gyáregységére (1960), majd 1967-től ?Lampart? ZIM vegyipari gépgyárára (J 86675/1968. KGM) változott. Időközben a Pénzügyminisztérium 1963. szeptember 5-én 7893/1963 PM. szám alatt közölt 81 833/1963. számú határozata értelmében ténylegesen is ipari nagyvállalattá nyilvánította a ZIM-et. A cég életében a következő változás 1981-ben következett be. Az iparügyi miniszter Ij-88/1981 sz. döntésével megszűntette a Lampart Zománcipari Műveket. A Kecskeméti, a Bonyhádi és a Salgótarjáni gyáregységekből önálló vállalatok jöttek létre. A korábbi központi gyáregységből, a vegyipari gépgyárból, valamint a budafoki telephelyből az Iparügyi Minisztérium Ij-25/1981. számú döntése értelmében megalakult a ?Lampart? Vegyipari Gépgyár. A vállalat kategóriáját ?B?-ben határozták meg. Igazgatójául Hegyi Jánost nevezték ki. Az üzem továbbra is elsősorban vegyipari berendezések, autóklávok gyártásával foglalkozott. 1985. június 7-től vállalati tanács által irányított vállalattá alakult át, majd 1992-ben levált róla és önálló gazdasági társasággá alakult a Lampart Budafoki Zománc Vállalat. 1993. január 1-től LAMPART Vegyipari Gépgyártó és Forgalmazó Kft-vé, 1997. január 2-tól LAMPART Vegyipari Gépgyártó és Forgalmazó Rt.-vé alakult. Az átalakulással párhuzamosan a gyár kapacitása folyamatosan csökkent. Privatizációjára 2003-ban került sor.
A vállalat iratanyaga a 2008-as beszállítás során készült átadás-átvételi jegyzék alapján kutatható.

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Lángliliom u. 4.
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Korlátozás nélkül
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=8981
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro