R 32 Az 1848/49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok, 1848-1945 (Fond)

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:R 32
Ref. code AP:R 32
Title:Az 1848/49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok
Creation date(s):1848 - 1945
Level:Fond

Information on extent

Hagyományos papír alapú adathordozó

Running meters:3.73
Raktári egységek:Nagydoboz : 27 (3,69 ifm)
Boríték : 1 (0,03 ifm)

Information on context

Archival history:Az R szekció rendezése során (6258/2009 OL) a fond gyarapodása 0,05 ifm, fogyatéka: 0,02 ifm volt.
A nem a szabadságharcra ill. emigrációra von. nyomtatványokat áthelyeztük (főként az R 297 alá).

Information on content and structure

Contains:A jelzett korszak katonai és politikai eseményeivel kapcsolatos vegyes aprónyomtatványok: kiáltványok, falragaszok, röpiratok, hadijelentések, újságok, újságkivágatok; a szabadságharc főszereplőinek későbbi életével kapcsolatos nyomtatványok; a szabadságharc emlékének őrzésével, a honvédek gondozásával foglalkozó egyesületek nyomtatványai; a magyarországi abszolutizmus katonai és polgári hatóságainak, hivatalainak működése során keletkezett aprónyomtatványok (kiáltványok, hirdetmények, rendeletek, kinyomtatott hadbírósági ítéletek, jegyzékek).
Az anyagot a Magyar Nemzeti Múzeumban emelték ki, elsősorban a Múzeumi Törzsanyagból és K. Papp Miklós gyűjteményéből. A növedéki naplószámok felsorolása a fondleírásban igen nagy mennyiségük miatt nem lehetséges. Az anyag az Országos Levéltárba kerülése óta állandóan szaporodik, elsősorban vásárlás útján. Az 1526 utáni gyűjteményben végbement tárgyi átrendezés következtében is sok nyomtatvány került ide más fondokból.
Az iratok nagy része időrendében található; a teljes dátummal ellátott iratok a napi dátumok sorrendjében. Megjegyzendő, hogy esetenként egy szöveg több nyomtatásban is megjelent, eltérő dátummal, vagy esetleg dátum nélkül is, ilyenkor egy-egy azonos szövegű nyomtatvány különböző példányait a Múzeumban más-más helyen helyezték el. Ezen a renden nem változtattunk, a darabjegyzék segít a példányok megkeresésében. A fond gyarapodás része már nincs időrendben, hanem a sorszámok egymást követő rendjében.
Accruals:1 - HU_MNL_OL/G/00154/2016
2 - HU_MNL_OL/G/00184/2016

Kiegészítő adatok

Kutatóterem megnevezés:Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
Leírási egység állapota:Aktív (alapértelmezett)
 

Related units of description

Related units of description:Napló bejegyzés:
AC-2013-18-R 32-1 Naplótétel, 1849 (Naplóbejegyzés)

Digitális másolat:
HU-MNL-OL-W 251 Az 1848/49-i forradalomra, szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok, 1848-1945 (Állag)
 

Files

Files:
  • 5756_Assist_6.1994194E9.10.04\R_32.xls
 

Usage

Permission required:Nincs
Physical Usability:Nem áll rendelkezésre
Accessibility:Nyilvános
 

URL for this unit of description

URL: http://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=6299
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro